Hry

út 18. dubna 2023 12:01 CEST  (před 1 rokem a 2 měsíci)

Znalostní a dovednostní hry, kvízy, testy a hádanky (Hádanky, Všeobecný test, Milionář, Přijímačky na střední školu, Bubble Shooter):

1 Znalostní hry

1.1 Hádanky

1 (z 31).

Na stromy přiletěli vrabci. Když si na strom sedli vždy dva vrabci, nebyl na jednom stromě žádný vrabec. Když si na strom sedl vždy jeden vrabec, jeden vrabec přebýval. Kolik bylo stromů, kolik vrabců?

2 (z 31).

Na mapě starého piráta bylo napsáno, že poklad je zakopán v místě stejně vzdáleném od tří označených stromů. Hledači pokladu však zjistili, že jeden strom už odnesla voda. Kde měli tedy kopat?

3 (z 31).

Jestliže je dnes úterý, je den, který následuje den přicházející po dni, který předchází předvčerejší den, pondělí?

4 (z 31).

Jak můžete rozdělit kulatý ciferník tak, aby součet v obou polovinách byl týž?

5 (z 31).

Otec má třicet let, syn šest. Kdy bude otec dvakrát stár jako syn?

6 (z 31).

Předevčírem mi bylo osmadvacet let, ale příští rok mi bude jednatřicet let. Kdy mám narozeniny?

7 (z 31).

Po úzké pěšině jdou za sebou dva otcové a dva synové. Kolik mužů nejméně může jít po pěšině?

8 (z 31).

Jana je dvakrát starší než Marta. Před čtyřmi roky byla Jana šestkrát starší než Marta. Kolik je jim let?

9 (z 31).

Cihla má hmotnost 2 kg a půl cihly. Jaká je hmotnost cihly?

10 (z 31).

Jak dostanete dvacet, když od devatenácti uberete jednotku?

11 (z 31).

Napište libovolné trojciferné číslo dvakrát za sebou. Vzniklé šesticiferné číslo dělte sedmi, výsledek dělte jedenácti a podíl ještě třinácti. Vyšlo vám původní trojciferné číslo?

12 (z 31).

Náměstí má tvar rovnostranného trojúhelníku. Který bod náměstí má od všech tří jeho stran nejmenší součet vzdáleností?

13 (z 31).

Jak složíte ze šesti zápalek čtyři stejné trojúhelníky?

14 (z 31).

Před hodinou a třiceti minutami bylo dvakrát tak dlouho po poledni, jako je teď do půlnoci. Kolik je hodin?

15 (z 31).

Když předběhneš posledního, na jakém místě doběhneš do cíle?

16 (z 31).

Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. Jak na to?

17 (z 31).

Jednoho dne se starý vesničan vracel z trhu domů. Měl s sebou kozu, vlka a v podpaží svíral hlávku zelí. Vesele si pískal, jak se mu handlování povedlo, když přišel k řece. Na břehu měl přivázanou malou pramici a už chtěl nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opustila. "Safra," říkal si, "vždyť já se do té lodičky se vším tím nevejdu. A když tu nechám vlka samotného, sní mi kozu. Když tu nechám kozu, sní mi zelí. Jak já to jenom provedu?" Pomožte staříkovi dostat vlka, kozu a zelí na druhý břeh. Do loďky se mu při tom vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů při tom nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí.

18 (z 31).

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vzdycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravodomluvnou Anežku. Král jej zavedl do síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe a řekl, že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smi kaýdé z nich položit jedinou otázku. Princ chvíli přemýšlel a pak položil vžem tutéž otázku: "Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?" Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka." Princezna sedící uprostřed odpověděla: "Berta." Princezna sedící vpravo řekla "Cecílie." Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovedí poznal. Která z princezen je pravdomluvná Anežka?

19 (z 31).

Jedna topinka se smaží deset minut, tedy pět minut z každé strany. Na pánev se vejdou dvě topinky vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi tři topinky?

20 (z 31).

Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji?

21 (z 31).

Jak uplést pomlázku z 8 prutů?

22 (z 31).

Umíte napsat všechna malá a velká psací písma české abecedy, která se používala do roku 2010/2011?

23 (z 31).

Jesliže je dnes úterý, je den, který následuje den přicházející po dni, který předchází předvčerejší den, pondělí?

24 (z 31).

Jak můžete rozdělit kulatý ciferník tak, aby součet čísel v obou polovinách byl týž?

25 (z 31).

S, H, E jsou různé číslice. Nahraďte písmena čísly tak, aby platilo: (HE)2 = SHE?

26 (z 31).

Otci je třicet let a synovi šest let. Kdy bude otec dvakrát tak starší než syn?

27 (z 31).

V rodině mají 5 synů. Každý syn má jednu sestru. Kolik je v rodině dětí?

28 (z 31).

Součin dvou celých čísel je milion. Žádné z číslic obou čísel není nula. Která jsou to čísla?

29 (z 31).

Když od čísla odečteme součet jeho číslic, bude rozdíl vždy dělitelný devíti. Dovedete vysvětlit proč?

30 (z 31).

Napište libovolné trojciferné číslo dvakrát za sebou. Vzniklé šesticiferné číslo dělte sedmi, výsledek dělte jedenácti a podíl ještě třinácti. Vyšlo Vám původní trojciferné číslo?

31 (z 31).

Jak si správně mýt ruce?
Dosud nevyhodnocenoLicence: Dosud nevyhodnoceno

1.2 Všeobecný testDosud nevyhodnocenoLicence: Dosud nevyhodnoceno

1.3 Milionář

10 000 000 Kč
5 000 000 Kč
2 500 000 Kč
1 250 000 Kč
640 000 Kč
320 000 Kč
160 000 Kč
80 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
Otázka č.: 1 za 1 000 Kč:
Doplňte přísloví: "Mluviti stříbro, mlčeti ...:
Copyright © Všechna práva vyhrazenaAutor: Sony Pictures Television^
Licence: Copyright © Všechna práva vyhrazena

1.4 Zkrácená varianta přijímacích zkoušek na střední školu z češtiny a matematiky 2023Copyright © Všechna práva vyhrazenaAutor: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání^
Licence: Copyright © Všechna práva vyhrazena

2 Dovednostní hry

2.1 Bubble Shooter

Název hry: Bubble Shooter^

Druh hry: Logická, dovednostní
Úkolem hry: Myší směrovat a vystřelovat bubliny tak, aby se vytvořila celistvá skupina alespoň tří stejně barevných bublin, která po úspěšném zásahu bublinou stejné barvy zmizí (střílená bublina se také počíta do skupiny). Bubliny mají v počátku 1 až 9 barev (1. červená, 2. zelená, 3. modrá, 4. žlutá, 5. fialová, 6. azurová, 7. bílá, 8. oranžová a 9. šedá), podle toho, jakou obtížnost (od 1 nejlehčí až do 9 nejtěžší) zvolíte (výchozí obtížnost je 7). Po 5-ti neúspěšných střelách přibude jejich počet, který postupně zaplňuje celé hrací pole odshora dolu. Po úspěšné střele nikdy počet bublin nepřibývá. Jakmile je nějaká barva „vystřílená“ už se bubliny této barvy neobjevují a hra je o něco snažší.
Cíl hry: 1. Zbavit se všech bublin, 2. Získat nejvyšší skóre, 3. Zbavit se všech bublin s co nejmenším počtem střel, 4. Zbavit se všech bublin v co nejrychlejším čase, aj.
Konec hry: Stav, kdy v hracím poli není žádná bublina.
Uveďte původ-Uveďte licenci-Žádná zárukaNázev: Bubble Shooter
Datum: so 22. srpna 2015
Zdroj: https://github.com/rembound/Bubble-Shooter-HTML5^
Autor: https://rembound.com/^
Licence: Uveďte původ-Uveďte licenci-Žádná záruka (MIT^)