IP kalkulátor

pá 4. února 2022 13:09 CET  (před 2 lety a 4 měsíci)

Dle IPv4 adresy a masky podsítě (či inverzní masky podsítě) nebo CIDR vypočte třídu, broadcast, rozsah použitelných IP adres a velikost adresního prostoru:

IPv4 adresy

IPv4 adresy v třídách

IPv4^ adresy jsou rozděleny do 5 tříd^ (A až E). Rozdělení do tříd se provádí pomocí prvních bitů adresy:

Třída A
(pro malý počet velkých sítí)
Třída B
(střední počet středních sítí)
Třída C
(velký počet malých sítí)
Třída D
(vícesměrové vysílání multicast^)
Třída E
(pro experimentální účely - nemůže být použito na veřejném internetu)
Popis třídy
(dle 32 bitů v IPv4^ adrese)

0 - třída
S - síť
Z - zařízení
X - nevyužito
0SSSSSSSZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ10SSSSSSSSSSSSSSZZZZZZZZZZZZZZZZ110SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZZZZZZZZ1110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bitů třídy12344
Bitů sítě8 - 1 = 716 - 2 = 1424 - 3 = 21  
Počet sítí
(z toho privátních sítí)
27 = 128
(1)
214 = 16 384
(16)
221 = 2 097 152
(256)
Bitů zařízení24168
Počet zařízeních na síť224 - 2 = 16 777 214216 - 2 = 65 53428 - 2 = 254
Počet všech zařízeních
(z toho privátních zařízení)
27 * (224 - 2) = 2 147 483 392
(1 * 16 777 214 = 16 777 214)
214 * (216 - 2) = 90 699 056
(16 * 65 534 = 1 048 544)
221 * (28 - 2) = 532 676 608
(256 * 254 = 65 024)
228 = 268 435 456228 = 268 435 456
Rozsah
(z toho rozsah privátních sítí)
0.0.0.0-
127.255.255.255
(10.0.0.0-
10.255.255.255
)
128.0.0.0-
191.255.255.255
(172.16.0.0-
172.31.255.255
)
192.0.0.0-
223.255.255.255
(192.168.0.0-
192.168.255.255
)
224.0.0.0-
239.255.255.255
240.0.0.0-
255.255.255.255
Maska sítě^255.0.0.0255.255.0.0255.255.255.0255.255.255.255

IPv4 adresy bez tříd (CIDR)

CIDR^ je úspornější způsob beztřídního směrování a v současnosti nahrazuje původní třídy, přičemž adresa sítě má libovolnou délku od 0-32 bitů bez omezení na 8(A), 16(B) nebo 24(C) bitů jako u tříd. Počty zařízení jsou uváděny bez adresy sítě (-1) a bez adresy broadcastu (vysílací adresy)^ (-1) tj. jsou vždy o dva menší (-2): adresy zařízení + 2 = všechny adresy definovaného adresního prostoru^:

CIDR adresa (číslo za lomítkem určuje počet bitů sítě z 32 možných)(+)Přírůstek od předchozí adresy / Inverzní maska sítě (Wildcart Mask^)Maska sítě^Počet zařízení (podsítí^) na síť​Poměr k třídám A, B, CLimit adres pro a, b, c, d (není-li uvedeno, v rozsahu 0..255)Popis
a.b.c.d/32(+)0.0.0.0255.255.255.255232-32=0 - 2 = -1​1256 CSměrování^
a.b.c.d/31(+)0.0.0.1255.255.255.254232-31=1 - 2 = 01128 Cd = 0..254Dvoubodový spoj bez zařízení (RFC^ 3021^
a.b.c.d/30(+)0.0.0.3255.255.255.252232-30=2 - 2 = 2164 Cd = 0..252Dvoubodový spoj
a.b.c.d/29(+)0.0.0.7255.255.255.248232-29=3 - 2 = 6132 Cd = 0..248Nejmenší možná síť s podsítí
a.b.c.d/28(+)0.0.0.15255.255.255.240232-28=4 - 2 = 14116 Cd = 0..240Malá LAN^ síť
a.b.c.d/27(+)0.0.0.31255.255.255.224232-27=5 - 2 = 30⅛ Cd = 0..224Malá LAN^ síť
a.b.c.d/26(+)0.0.0.63255.255.255.192232-26=6 - 2 = 62¼ Cd = 0, 64, 128, 192Malá LAN^ síť
a.b.c.d/25(+)0.0.0.127255.255.255.128232-25=7 - 2 = 126½ Cd = 0, 128Velká LAN^ síť
a.b.c.0/24(+)0.0.0.255255.255.255.0232-24=8 - 2 = 2541 CVelká LAN^ síť / Rozsah C třídy
a.b.c.0/23(+)0.0.1.255255.255.254.0232-23=9 - 2 = 5102 Cc = 0..254
a.b.c.0/22(+)0.0.3.255255.255.252.0232-22=10 - 2 = 1 0224 Cc = 0..252Malá firma
a.b.c.0/21(+)0.0.7.255255.255.248.0232-21=11 - 2 = 2 0468 Cc = 0..248Malý poskytovatel internetového připojení^ / Velká firma
a.b.c.0/20(+)0.0.15.255255.255.240.0232-20=12 - 2 = 4 09416 Cc = 0..240Malý poskytovatel internetového připojení^ / Velká firma
a.b.c.0/19(+)0.0.31.255255.255.224.0232-19=13 - 2 = 8 19032 Cc = 0..224Poskytovatel internetového připojení^ / Velká firma
a.b.c.0/18(+)0.0.63.255255.255.192.0232-18=14 - 2 = 16 38264 Cc = 0, 64, 128, 192
a.b.c.0/17(+)0.0.127.255255.255.128.0232-17=15 - 2 = 32 766128 Cc = 0, 128
a.b.0.0/16(+)0.0.255.255255.255.0.0232-16=16 - 2 = 65 534256 C = BRozsah B třídy
a.b.0.0/15(+)0.1.255.255255.254.0.0232-15=17 - 2 = 131 0702 Bb = 0..254
a.b.0.0/14(+)0.3.255.255255.252.0.0232-14=18 - 2 = 262 1424 Bb = 0..252
a.b.0.0/13(+)0.7.255.255255.248.0.0232-13=19 - 2 = 524 2868 Bb = 0..248
a.b.0.0/12(+)0.15.255.255255.240.0.0232-12=20 - 2 = 1 048 57416 Bb = 0..240
a.b.0.0/11(+)0.31.255.255255.224.0.0232-11=21 - 2 = 2 097 15032 Bb = 0..224
a.b.0.0/10(+)0.63.255.255255.192.0.0232-10=22 - 2 = 4 194 30264 Bb = 0, 64, 128, 192
a.b.0.0/9(+)0.127.255.255255.128.0.0232-9=23 - 2 = 8 388 606128 Bb = 0, 128
a.0.0.0/8(+)0.255.255.255255.0.0.0232-8=24 - 2 = 16 777 214256 B = AMaximální možné přidělení bloku organizací IANA^ / Rozsah A třídy
a.0.0.0/7(+)1.255.255.255254.0.0.0232-7=25 - 2 = 33 554 4302 Aa = 0..254
a.0.0.0/6(+)3.255.255.255252.0.0.0232-6=26 - 2 = 67 108 8624 Aa = 0..252
a.0.0.0/5(+)7.255.255.255248.0.0.0232-5=27 - 2 = 134 217 7268 Aa = 0..248
a.0.0.0/4(+)15.255.255.255240.0.0.0232-4=28 - 2 = 268 435 45416 Aa = 0..240
a.0.0.0/3(+)31.255.255.255224.0.0.0232-3=29 - 2 = 536 870 91032 Aa = 0..224
a.0.0.0/2(+)63.255.255.255192.0.0.0232-2=30 - 2 = 1 073 741 82264 Aa = 0, 64, 128, 192
a.0.0.0/1(+)127.255.255.255128.0.0.0232-1=31 - 2 = 2 147 483 646128 Aa = 0, 128
0.0.0.0/0(+)255.255.255.2550.0.0.0232-0=32 - 2 = 4 294 967 294256 ACelý adresní prostor

Speciální IPv4 adresy

CIDR adresaRozsahPočet adresRámecPopis
0.0.0.0/80.0.0.0-
0.255.255.255
16 777 216SoftwareAktuální síť
10.0.0.0/810.0.0.0-
10.255.255.255
16 777 216Privátní síťPoužívá se pro místní komunikaci v rámci privátní sítě
100.64.0.0/10100.64.0.0-
100.127.255.255
4 194 304Privátní síťSdílený adresní prostor pro komunikaci mezi poskytovatelem služeb a jeho předplatiteli při použití NAT na úrovni operátora
127.0.0.0/8127.0.0.0-
127.255.255.255
16 777 216HostitelPoužívá se pro adresy zpětné smyčky k místnímu hostiteli
169.254.0.0/16169.254.0.0-
169.254.255.255
65 536PodsíťPoužívá se pro místní adresy mezi dvěma hostiteli na jedné lince, pokud není jinak specifikována žádná IP adresa, jako by byla normálně získána ze serveru DHCP
172.16.0.0/12172.16.0.0-
172.31.255.255
1 048 576Privátní síťPoužívá se pro místní komunikaci v rámci privátní sítě
192.0.0.0/24192.0.0.0-
192.0.0.255
256Privátní síťPřiřazení protokolu IETF
192.0.2.0/24192.0.2.0-
192.0.2.255
256DokumentacePřiděleno jako TEST-NET-1, dokumentace a příklady
192.88.99.0/24192.88.99.0-
192.88.99.255
256InternetRezervováno. Dříve používané pro přenos IPv6 na IPv4 (včetně bloku adres IPv6 2002::/16 )
192.168.0.0/16192.168.0.0-
192.168.255.255
65 536Privátní síťPoužívá se pro místní komunikaci v rámci privátní sítě
198.18.0.0/15198.18.0.0-
198.19.255.255
131 072Privátní síťPoužívá se pro srovnávací testování mezisíťové komunikace mezi dvěma samostatnými podsítěmi
198.51.100.0/24198.51.100.0-
198.51.100.255
256DokumentacePřiděleno jako TEST-NET-2, dokumentace a příklady
203.0.113.0/24203.0.113.0-
203.0.113.255
256DokumentacePřiděleno jako TEST-NET-3, dokumentace a příklady
224.0.0.0/4224.0.0.0-
239.255.255.255
268 435 456InternetPoužívá se pro vícesměrové vysílání IP (bývalá síť třídy D)
233.252.0.0/24233.252.0.0-
233.252.0.255
256DokumentacePřiděleno jako MCAST-TEST-NET, dokumentace a příklady
240.0.0.0/4240.0.0.0-
255.255.255.254
268 435 455InternetRezervováno pro budoucí použití (bývalá síť třídy E)
255.255.255.255/32255.255.255.2551PodsíťVyhrazeno pro cílovou adresu "omezené vysílání"

IPv4 kalkulátor


Reference