Barvy

út 4. října 2022 09:33 CEST  (před 4 měsíci a 6 dny)

Základní, bezpečné, pojmenované, syté a černobílé barvy v modelu RGB. Vliv rastrování a počtu barev na velikost obrázku. Konverze barev (s odstíny a kontrasty):

Úvod

Barevný prostor^ je množina barev^. kterou lze matematicky definovat barevným modelem^. Množina barev je dána gamutem^ a počtem bitů použitých k reprezentaci barvy čili barevnou (bitovou) hloubkou^. Reprezentace (zápis) konkrétní barvy se řídí příslušným barevným modelem a způsobem užití (v HTML^ podle pravidel CSS^). Neznámější barevné modely jsou:

16 základních barev

Pouze 16 základních barev^[1] definuje HTML specifikace 4.01^. Tabulka 16 základních barev se všemi bežnými způsoby zápisu (jmenný anglický název, RGB dec,hex, RGB shorthex, RGB dec, HSL a CMYK (nedostupné v modelu^ RGB shorthex, řazeno podle přirozeného barevného spektra):

Black 360
#000
rgb(0,0,0)
hsl(0,0%,0%)
cmyk(0%,0%,0%,100%)
Gray, Grey 360

rgb(128,128,128)
hsl(0,0%,50%)
cmyk(0%,0%,0%,50%)
Silver 360

rgb(192,192,192)
hsl(0,0%,75%)
cmyk(0%,0%,0%,25%)
White 360
#FFF
rgb(255,255,255)
hsl(0,0%,100%)
cmyk(0%,0%,0%,0%)
Maroon 0

rgb(128,0,0)
hsl(0,100%,25%)
cmyk(0%,100%,100%,50%)
Red 0
#F00
rgb(255,0,0)
hsl(0,100%,50%)
cmyk(0%,100%,100%,0%)
Olive 60

rgb(128,128,0)
hsl(60,100%,25%)
cmyk(0%,0%,100%,50%)
Yellow 60
#FF0
rgb(255,255,0)
hsl(60,100%,50%)
cmyk(0%,0%,100%,0%)
Green 120

rgb(0,128,0)
hsl(120,100%,25%)
cmyk(100%,0%,100%,50%)
Lime 120
#0F0
rgb(0,255,0)
hsl(120,100%,50%)
cmyk(100%,0%,100%,0%)
Teal 180

rgb(0,128,128)
hsl(180,100%,25%)
cmyk(100%,0%,0%,50%)
Aqua, Cyan 180
#0FF
rgb(0,255,255)
hsl(180,100%,50%)
cmyk(100%,0%,0%,0%)
Navy 240

rgb(0,0,128)
hsl(240,100%,25%)
cmyk(100%,100%,0%,50%)
Blue 240
#00F
rgb(0,0,255)
hsl(240,100%,50%)
cmyk(100%,100%,0%,0%)
Purple 300

rgb(128,0,128)
hsl(300,100%,25%)
cmyk(0%,100%,0%,50%)
Fuchsia, Magenta 300
#F0F
rgb(255,0,255)
hsl(300,100%,50%)
cmyk(0%,100%,0%,0%)

216 bezpečných barev

Bezpečné barvy^ se používají na zařízeních, které zobrazí jen 256 barev, proto, aby se na všech těchto zařízeních mohly zobrazovat vždy stejně věrně. Poznáme je podle toho, že jsou složeny z pouze z čísel: 0, 51, 102, 153, 204, 255 (hexadecimálně: 0, 3, 6, 9, C, F), čili se dají zapsat pomocí 8 bitů (v RGB se však zapisují pomocí 24 bitů, případně zkráceně jako RGB shorthex pomocí 12 bitů).

a) Tabulka bezpečných barev (řazeno vzestupně podle RGB shorthex):

360
240
240
240
240
240
120
180
210
220
225
228
120
150
180
200
210
216
120
140
160
180
195
204
120
135
150
165
180
192
120
132
144
156
168
180
0
300
270
260
255
252
60
360
240
240
240
240
90
120
180
210
220
225
100
120
150
180
200
210
105
120
140
160
180
195
108
120
135
150
165
180
0
330
300
280
270
264
30
0
300
270
260
255
60
60
360
240
240
240
80
90
120
180
210
220
90
100
120
150
180
200
96
105
120
140
160
180
0
340
320
300
285
276
20
0
330
300
280
270
40
30
0
300
270
260
60
60
60
360
240
240
75
80
90
120
180
210
84
90
100
120
150
180
0
345
330
315
300
288
15
0
340
320
300
285
30
20
0
330
300
280
45
40
30
0
300
270
60
60
60
60
360
240
72
75
80
90
120
180
0
348
336
324
312
300
12
0
345
330
315
300
24
15
0
340
320
300
36
30
20
0
330
300
48
45
40
30
0
300
60
60
60
60
60
360

b) Tabulka bezpečných barev (řazeno podle přirozeného barevného spektra):

0
60
90
100
105
108
96
90
80
60
30
0
0
12
24
36
48
60
300
360
120
120
120
120
105
100
90
60
0
330
348
0
15
30
45
60
270
240
180
150
140
135
120
120
120
360
300
300
336
345
0
20
40
60
260
240
210
180
160
150
140
150
180
240
270
280
324
330
340
0
30
60
255
240
220
200
180
165
160
180
210
240
260
270
312
315
320
330
0
60
252
240
225
210
195
180
180
200
220
240
255
264
300
300
300
300
300
360
240
228
216
204
192
180
180
210
240
260
270
276
288
285
280
270
240
180
240
225
210
195
180
168
150
180
240
270
280
285
300
300
300
300
360
120
240
220
200
180
165
156
120
120
360
300
300
300
315
320
330
0
60
90
240
210
180
160
150
144
100
90
60
0
330
320
330
340
0
30
60
80
240
180
150
140
135
132
90
80
60
30
0
340
345
0
20
40
60
75
360
120
120
120
120
120
84
75
60
40
20
0
0
15
30
45
60
72

141 pojmenovaných barev

obsahuje 16 základních barev a 125 dalších. Jsou to barvy, které mají svůj jmenný anglický název (v seznamu není uvedena barva transparent^, neboť to není konkrétní barva, ale vlastnost z CSS^). Devět barev má dva rozdílné názvy: a) Aqua / Cyan, b) DarkGray / DarkGrey, c) DarkSlateGray / DarkSlateGrey, d) DimGray / DimGrey, e) Fuchsia / Magenta, f) Gray / Grey, g) LightGray / LightGrey, h) LightSlateGray / LightSlateGrey a i) SlateGray / SlateGrey (nedostupné v modelu^ RGB shorthex, řazeno vzestupně podle jmenného anlického názvu):

AliceBlue 208
AntiqueWhite 34.3
Aqua, Cyan 180
Aquamarine 159.8
Azure 180
Beige 60
Bisque 32.5
Black 360
BlanchedAlmond 36
Blue 240
BlueViolet 271.1
Brown 0
BurlyWood 33.8
CadetBlue 181.8
Coral 16.1
CornflowerBlue 218.5
Cornsilk 48
Crimson 348
DarkBlue 240
DarkCyan 180
DarkGoldenrod 42.7
DarkGray, DarkGrey 360
DarkGreen 120
DarkKhaki 55.6
DarkMagenta 300
DarkOliveGreen 82
DarkOrange 32.9
DarkOrchid 280.1
DarkRed 0
DarkSalmon 15.1
DarkSeaGreen 120
DarkSlateBlue 248.5
DarkSlateGray, DarkSlateGray 180
DarkTurquoise 180.9
DarkViolet 282.1
DeepPink 327.6
DeepSkyBlue 195.1
DimGray, DimGrey 360
DodgerBlue 209.6
Firebrick 0
FloralWhite 40
ForestGreen 120
Fuchsia, Magenta 300
Gainsboro 360
GhostWhite 240
Gold 50.6
Goldenrod 42.9
Gray, Grey 360
Green 120
GreenYellow 83.7
Gray, Grey 360
Honeydew 120
HotPink 330
Chartreuse 90.1
Chocolate 25
IndianRed 0
Indigo 274.6
Ivory 60
Khaki 54
Lavender 240
LavenderBlush 340
LawnGreen 90.5
LemonChiffon 54
LightBlue 194.7
LightCoral 0
LightCyan 180
LightGoldenrodYellow 60
LightGray, LightGrey 360
LightGreen 120
LightPink 351
LightSalmon 17.1
LightSeaGreen 176.7
LightSkyBlue 203
LightSlateGray, LightSlateGrey 210
LightSteelBlue 213.9
LightYellow 60
Lime 120
LimeGreen 120
Linen 30
Maroon 0
MediumAquamarine 159.6
MediumBlue 240
MediumOrchid 288.1
MediumPurple 259.6
MediumSeaGreen 146.7
MediumSlateBlue 248.5
MediumSpringGreen 157
MediumTurquoise 177.8
MediumVioletRed 322.2
MidnightBlue 240
MintCream 150
MistyRose 6
Moccasin 38.1
NavajoWhite 35.9
Navy 240
OldLace 39.1
Olive 60
OliveDrab 79.6
Orange 38.8
OrangeRed 16.2
Orchid 302.3
PaleGoldenrod 54.7
PaleGreen 120
PaleTurquoise 180
PaleVioletRed 340.4
PapayaWhip 37.1
PeachPuff 28.3
Peru 29.6
Pink 349.5
Plum 300
PowderBlue 186.7
Purple 300
RebeccaPurple 270
Red 0
RosyBrown 0
RoyalBlue 225
SaddleBrown 25
Salmon 6.2
SandyBrown 27.6
SeaGreen 146.5
Seashell 24.7
Sienna 19.3
Silver 360
SkyBlue 197.4
SlateBlue 248.3
SlateGray, SlateGrey 210
SlateGray, SlateGrey 210
Snow 0
SpringGreen 149.9
SteelBlue 207.3
Tan 34.3
Teal 180
Thistle 300
Tomato 9.1
Turquoise 174
Violet 300
Wheat 39.1
White 360
WhiteSmoke 360
Yellow 60
YellowGreen 79.7

Odstíny barev v RGB

Barevný model^ RGB^ je tvořen na základě tří základních barev^ (červená, zelená a modrá):

Red 0
#F00
rgb(255,0,0)
hsl(0,100%,50%)
cmyk(0%,100%,100%,0%)
Lime 120
#0F0
rgb(0,255,0)
hsl(120,100%,50%)
cmyk(100%,0%,100%,0%)
Blue 240
#00F
rgb(0,0,255)
hsl(240,100%,50%)
cmyk(100%,100%,0%,0%)

Aditivním mícháním^ těchto tří základních barev dostaneme všechny ostatní odstíny, přičemž každá nová barva (světelný zdroj) vzniklá míchanáním je z důvodu větší intenzity světla světlejší. Např.: Červená + Zelená = Žlutá, Zelená + Modrá = Tyrkysová, Modrá + Červená = Purpurová, Červená + Zelená + Modrá = Bílá, žádná barva (bez světelného zdroje) = Černá.

Počty odstínů barev v rámci daného modelu:

Způsob zápisu (příklad zápisu barvy)Barevná hloubkaPočet barev
CelkemČerná, odstíny šedé a bílá (monochromatické barvy)Syté barvy (bez přímesí černé, šedých odstínů a bílé)Ostatní barvy (s přímesí černé, šedých odstínů nebo bílé)
RGB dec (rgb(255,153,0))24 bitů224 = 16 777 2162561 53016 775 430
RGB hex (#FF9900)24 bitů224 = 16 777 2162561 53016 775 430
RGB shorthex (#F90)12 bitů^212 = 4 09616903 990
IdentifikaceVe všech třech složkách R, G a B musí být vždy stejná hodnota, např.: rgb(10,10,10), #AAAAAA, #AAA.Ze složek R, G a B musí jedna složka obsahovat nulu a jiná složka musí obsahovat maximální hodnotu (255, FF, F), např.: rgb(255,153,0), #FF9900, #F90.a) Ostatní barvy s příměsí černé nebo bílé - ze složek R, G a B musí mít dvě složky stejnou hodnotu, a současně jedna složka ze složek R, G a B musí obsahovat nulu (odstín s příměsí černé) nebo maximální hodnotu (255, FF, F tj. odstín s příměsí bílé).

b) Ostatní barvy s příměsí šedých odstínů - nesplňuje ani jednu z předchozích tří kategorií.

Černá, odstíny šedé a bílá (monochromatické barvy)

2 monochromatické barvy - černá a bílá (řazeno vzestupně podle RGB dec,hex):

Black 360
#000
rgb(0,0,0)
hsl(0,0%,0%)
cmyk(0%,0%,0%,100%)
White 360
#FFF
rgb(255,255,255)
hsl(0,0%,100%)
cmyk(0%,0%,0%,0%)

4 monochromatické barvy - černá, 2 odstíny šedé a bílá (řazeno vzestupně podle RGB dec,hex):

Black 360
#000
rgb(0,0,0)
hsl(0,0%,0%)
cmyk(0%,0%,0%,100%)
360
#555
rgb(85,85,85)
hsl(0,0%,33%)
cmyk(0%,0%,0%,67%)
360
#AAA
rgb(170,170,170)
hsl(0,0%,67%)
cmyk(0%,0%,0%,33%)
White 360
#FFF
rgb(255,255,255)
hsl(0,0%,100%)
cmyk(0%,0%,0%,0%)

16 monochromatických barev (12 bitů)

16 monochromatických barev - černá, 14 odstínů šedé a bílá (řazeno vzestupně podle RGB dec,hex):

Black 360
#000
rgb(0,0,0)
hsl(0,0%,0%)
cmyk(0%,0%,0%,100%)
360
#111
rgb(17,17,17)
hsl(0,0%,7%)
cmyk(0%,0%,0%,93%)
360
#222
rgb(34,34,34)
hsl(0,0%,13%)
cmyk(0%,0%,0%,87%)
360
#333
rgb(51,51,51)
hsl(0,0%,20%)
cmyk(0%,0%,0%,80%)
360
#444
rgb(68,68,68)
hsl(0,0%,27%)
cmyk(0%,0%,0%,73%)
360
#555
rgb(85,85,85)
hsl(0,0%,33%)
cmyk(0%,0%,0%,67%)
360
#666
rgb(102,102,102)
hsl(0,0%,40%)
cmyk(0%,0%,0%,60%)
360
#777
rgb(119,119,119)
hsl(0,0%,47%)
cmyk(0%,0%,0%,53%)
360
#888
rgb(136,136,136)
hsl(0,0%,54%)
cmyk(0%,0%,0%,46%)
360
#999
rgb(153,153,153)
hsl(0,0%,60%)
cmyk(0%,0%,0%,40%)
360
#AAA
rgb(170,170,170)
hsl(0,0%,67%)
cmyk(0%,0%,0%,33%)
360
#BBB
rgb(187,187,187)
hsl(0,0%,73%)
cmyk(0%,0%,0%,27%)
360
#CCC
rgb(204,204,204)
hsl(0,0%,80%)
cmyk(0%,0%,0%,20%)
360
#DDD
rgb(221,221,221)
hsl(0,0%,87%)
cmyk(0%,0%,0%,13%)
360
#EEE
rgb(238,238,238)
hsl(0,0%,93%)
cmyk(0%,0%,0%,7%)
White 360
#FFF
rgb(255,255,255)
hsl(0,0%,100%)
cmyk(0%,0%,0%,0%)

256 monochromatických barev (24 bitů)

256 monochromatických barev - černá, 254 odstínů šedé a bílá (nedostupné v modelu^ RGB shorthex, řazeno vzestupně podle RGB dec,hex):

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

Syté barvy (bez přímesí černé, šedých odstínů a bílé)

6 sytých barev (12 bitů)

6 sytých barev^ (řazeno podle přirozeného barevného spektra):

Red 0
#F00
rgb(255,0,0)
hsl(0,100%,50%)
cmyk(0%,100%,100%,0%)
Yellow 60
#FF0
rgb(255,255,0)
hsl(60,100%,50%)
cmyk(0%,0%,100%,0%)
Lime 120
#0F0
rgb(0,255,0)
hsl(120,100%,50%)
cmyk(100%,0%,100%,0%)
Aqua, Cyan 180
#0FF
rgb(0,255,255)
hsl(180,100%,50%)
cmyk(100%,0%,0%,0%)
Blue 240
#00F
rgb(0,0,255)
hsl(240,100%,50%)
cmyk(100%,100%,0%,0%)
Fuchsia, Magenta 300
#F0F
rgb(255,0,255)
hsl(300,100%,50%)
cmyk(0%,100%,0%,0%)

12 sytých barev (24 bitů)

12 sytých barev^ (nedostupné v modelu^ RGB shorthex, řazeno podle přirozeného barevného spektra):

Red 0
#F00
rgb(255,0,0)
hsl(0,100%,50%)
cmyk(0%,100%,100%,0%)
29.9

rgb(255,127,0)
hsl(29.9,100%,50%)
cmyk(0%,50%,100%,0%)
Yellow 60
#FF0
rgb(255,255,0)
hsl(60,100%,50%)
cmyk(0%,0%,100%,0%)
Chartreuse 90.1

rgb(127,255,0)
hsl(90.1,100%,50%)
cmyk(50%,0%,100%,0%)
Lime 120
#0F0
rgb(0,255,0)
hsl(120,100%,50%)
cmyk(100%,0%,100%,0%)
SpringGreen 149.9

rgb(0,255,128)
hsl(149.9,100%,50%)
cmyk(100%,0%,50%,0%)
Aqua, Cyan 180
#0FF
rgb(0,255,255)
hsl(180,100%,50%)
cmyk(100%,0%,0%,0%)
210.1

rgb(0,127,255)
hsl(210.1,100%,50%)
cmyk(100%,50%,0%,0%)
Blue 240
#00F
rgb(0,0,255)
hsl(240,100%,50%)
cmyk(100%,100%,0%,0%)
269.9

rgb(127,0,255)
hsl(269.9,100%,50%)
cmyk(50%,100%,0%,0%)
Fuchsia, Magenta 300
#F0F
rgb(255,0,255)
hsl(300,100%,50%)
cmyk(0%,100%,0%,0%)
330.1

rgb(255,0,127)
hsl(330.1,100%,50%)
cmyk(0%,100%,50%,0%)

90 sytých barev (12 bitů)

90 sytých barev^ (řazeno podle přirozeného barevného spektra). Ob dva řádky je ve stejném sloupci zobrazena kontrastní barva (např.: k barvě #F90 je to kontrastní barva #06F):

0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220
224
228
232
236
240
244
248
252
256
260
264
268
272
276
280
284
288
292
296
300
304
308
312
316
320
324
328
332
336
340
344
348
352
356

1 500 sytých barev (24 bitů)

1 530 sytých barev^ (nedostupné v modelu^ RGB shorthex, řazeno podle přirozeného barevného spektra):

Ostatní barvy (s přímesí černé, šedých odstínů nebo bílé)

3 990 ostatních barev (12 bitů)

3 990 ostatních barev (řazeno podle přirozeného barevného spektra, dále pak podle Rozložení 120 odstínů konkrétní barvy):

Rozložení 120 odstínů konkrétní barvy
sytá barva
bílásytá barva s odstíny bílé (14x)sytá barva s odstíny černé (14x)černá
šedá
6.25%
sytá barva s odstíny šedé (25x)šedá
93.75%
šedá
12.5%
sytá barva s odstíny šedé (21x)šedá
87.5%
šedá
18.75%
sytá barva s odstíny šedé (17x)šedá
81.25%
šedá
25%
sytá barva s odstíny šedé (13x)šedá
75%
šedá
31.25%
sytá barva s odstíny šedé (9x)šedá
68.75%
šedá
37.5%
sytá barva s odstíny šedé (5x)šedá
62.5%
šedá
43.75%
sytá barva s odstínem šedéšedá
50%
odstín 0 = 120 zabarvení
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0