Právní prohlášení

st 20. dubna 2022 12:00 CEST  (před 2 lety a 2 měsíci)

Toto prohlášení obsahuje podmínky použití (dále jen „podmínky“) internetových stránek www.martik.cz včetně všech podstránek neboli subdomén (dále jen „stránky“). Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním těchto internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte:

Toto prohlášení obsahuje podmínky použití (dále jen „podmínky“) internetových stránek www.martik.cz včetně všech podstránek neboli subdomén (dále jen „stránky“). Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním těchto internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

Autorská práva a ochranné známky

Provozovatel^ (dále jen „provozovatel“) má veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu všech internetových stránek, jejich obsahu (dále jen „materiály“), a ochranných známek, není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Provozovatel se při ochraně Vašich osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679^ (dále jen „GDPR“; což je zkratka pro „General Data Protection Regulation“, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Cookies

Aby pro vás byla práci s těmito internetovými stránkami snazší, používáme soubory typu „Cookies“. Cookie^ je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Používáme výhradně vlastní nezbytné soubory cookie (soubory cookie první strany), které nikomu nepředáváme. Používáním našich internetových stránek udělujete souhlas s používáním souborů cookies. V případě, kdy nechcete, abychom ve Vašem případě používali souborů cookies (tj. když nesouhlasíte se zpracováním cookies, či souhlas následně chcete odvolat) a i přesto chcete nadále naše internetové stránky užívat, je nutné, abyste provedli vhodné úpravy nastavení Vašeho internetového prohlížeče tak, aby práci s cookies v případě našich stránek nepodporoval. Upozorňujeme, že odmítnutí zpracovávání souborů cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek.

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek, ačkoli jeho snahou je usilovat o co nejlepší přesnost překládaných materiálů. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.