Desatero bezpečného provozu

út 26. července 2022 10:02 CEST  (před 1 rokem a 9 měsíci)

Desatero bezpečného provozu obsahuje jednoduchá pravidla pro bezpečné chování účastníků silničního provozu, a oficiální pravidla FIS^ pro lyžaře a snowboardisty:

1 Desatero pro chodce

 1. Po chodníku choď po pravé straně a zbytečně se nezastavuj
 2. Kde není chodník, choď po lévé krajnici nebo po levém okraji vozovky
 3. Přecházej pokud možno na přechodech řízených světelnými signály nebo na vyznačených přechodech
 4. Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni nejdříve vlevo a pak vpravo
 5. Vozovku přecházej kolmo ke směru provozu a neustále sleduj provoz vozidel
 6. Přecházej urychleně a nikdy se zbytečně nezdržuj ve vozovce
 7. Nikdy nepřecházej křižovatku úhlopříčně
 8. Musíš-li přecházet mezi stojícími vozidly nezapomeň, že řidič kolemjedoucího vozidla Tě může spatřit až v posledním okamžiku
 9. Na znamení zeleného signálu na přechodu můžeš vstoupit do vozovky a přecházet, na znamení červeného signálu nesmíš vstupovat do vozovky, ale smíš dokončit přecházení
 10. Při cestě do školy a ze školy používej vždy stejnou, tu nejbezpečnější trasu přičemž to nemusí být trasa nejkratší a za zhoršených světelných podmínek používej reflexní prvky

2 Desatero pro cyklisty

 1. Udržuj své kolo v dobrém technickém stavu
 2. Dbej, aby si byl dobře viděn i při zhoršení světelných podmínek a v noci
 3. Před jízdou buď vždy dostatečně odpočatý a vyspalý
 4. Používej bezpečnostní přilbu případně jiné bezpečnostní prvky
 5. Nepřetěžuj se
 6. K ostatním účastníkům silničního provozu buď ohleduplný a předvídavý
 7. Jezdi při pravém okraji a s rozestupy
 8. Včas ostatním oznamuj plánovanou změnu jízdy a dávej pozor na mrtvé úhly
 9. Chraň si své kolo
 10. Jezdi opatrně

3 Desatero pro řidiče

 1. Před jízdou buď vždy dostatečně odpočatý a vyspalý
 2. Udržuj své vozidlo v dobrém technickém stavu
 3. Zvaž výběr trasy tak, aby zvolená trasa byla s ohledem na počasí a provoz, co nejbezpečnější a nejplynulejší
 4. Pečlivě si uprav posez a prověř, zda dobře vidíš do všech stran i zpětných zrcátek
 5. Dbej, aby Tvé vozidlo bylo dostatečně osvětleno
 6. Vždy se plně věnuj řízení a sleduj provoz před Tebou, předvídej
 7. Jezdi tak, aby si musel brzdit co nejméně
 8. Dodržuj dostatečnou časovou vzdálenost od vozidla před Tebou minimálně 2 sekundy
 9. Znej své vozidlo, trénuj s ním na cvičných komunikacích
 10. Nespěchej

4 Oficiální pravidla Mezinárodní lyžařské federace FIS^ pro bezpečné chování lyžařů a snowboardistů

 1. Úcta k ostatním - Lyžař nebo snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval ostatní.
 2. Kontrola rychlosti a lyžování nebo snowboardingu - Lyžař nebo snowboardista se musí ovládat. Rychlost a způsob jízdy na lyžích nebo snowboardu musí přizpůsobit svým osobním schopnostem a převládajícím podmínkám terénu, sněhu a počasí a také hustotě provozu.
 3. Volba trasy - Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí volit trasu tak, aby neohrozil lyžaře nebo snowboardisty před sebou.
 4. Předjíždění - Lyžař nebo snowboardista může předjíždět jiného lyžaře nebo snowboardistu nahoře nebo dole a vpravo nebo vlevo za předpokladu, že předjížděnému lyžaři nebo snowboardistovi ponechá dostatečný prostor pro jakýkoli dobrovolný nebo nedobrovolný pohyb.
 5. Vjezd, rozjezd a pohyb nahoru - Lyžař nebo snowboardista vjíždějící na vyznačenou sjezdovku, který se po zastavení znovu rozjíždí nebo se po sjezdovce pohybuje nahoru, se musí dívat nahoru a dolů po sjezdovkách, aby tak mohl učinit, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní.
 6. Zastavení - Není-li to nezbytně nutné, musí se lyžař nebo snowboardista vyvarovat zastavení na svahu v úzkých místech nebo tam, kde je omezená viditelnost. Po pádu na takovém místě se musí lyžař nebo snowboardista co nejdříve přesunout a opustit svah.
 7. Pěší - Při výstupu nebo sestupu se lyžař nebo snowboardista musí držet na straně svahu.
 8. Respektování značek a značení - Lyžař nebo snowboardista musí respektovat všechny značky a značení.
 9. Pomoc - Při nehodách je každý lyžař nebo snowboardista povinen pomoci.
 10. Identifikace - Každý lyžař, snowboardista (případně svědek), ať už odpovědný nebo ne, si musí po nehodě vyměnit jména a adresy.