Moudra

st 25. října 2023 08:50 CEST  (před 1 měsícem a 14 dny)

Vybraná moudra (přísloví^, rčení^, pořekadla^, motta^ a úsloví) Vám částečně pomohou orientovat se v někdy obtížném a složitém lidském životě:

227 moudrostí

1. Ani pošetile, ani bázlivě[1a]

Latinsky:Nec temere nec timide
2. Ať učíš cokoli, buď stručný[2a]

Latinsky:Quidquid praecipies, esto brevis
3. Bázliví psi víc štěkají[3a]

Význam: Ten, kdo se snaží zastrašovat, ve skutečnosti nemívá odvahu hrozby naplnit.[4]

Synonyma: „Pes, který štěká, nekouše“

Latinsky:Canes timidi vehementius latrant
4. Blažení jednoocí v království slepých[5a]

Význam: V prostředí lidí nevědomých, neschopných či bez talentu vynikne snadno i člověk průměrných vědomostí, nadání či schopností.[6]

Synonyma: „Mezi slepými jednooký králem“

Latinsky:Beati monoculi in regione caecorum
5. Bohužel být starým je jediný způsob jak žít dlouho[7]
6. Bojuj stříbrnou zbraní (tj. penězi) a všechno zmůžeš[8a]

Význam: Když nelze jinak, obchod se realizuje pomocí úplatků.[9]

Latinsky:Argenteis pugna armis atque omnia vinces
7. (Býk) má seno na rozích, utíkej![10a]

Význam: To se říká o osobách mrzutých, hádavých a zlomyslných, s nimiž je nebezpečné se stýkat; v narážce na zvyk připevňovat šustící seno na rohy zlomyslných volů.[11]

Latinsky:Fœnum habet in cornu, longe fuge
8. Býka, kterého se bojíš, jsi jako telátko hladil[2b]

Latinsky:Quem taurum metuis, vitulum mulgere solebas
9. Celou cestu (života) bloudíš[12a]

Latinsky:Tota erras via
10. Co děláš, udělej (řádně)[8b]

Synonyma: „Dělejte dobře, co děláte“ | „Dělejte dobře, ať děláte cokoli“ | „Pokud něco uděláte, udělejte to dobře“

Latinsky:Age, quod agis“ | „Age si quid agis
11. Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim[8c]

Význam: Zlaté pravidlo vyjadřuje lidskou zkušenost, že základem dobrých vztahů je schopnost představit si sebe sama na místě druhého.[13]

Synonyma: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi“

Latinsky:Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis
12. Co škodí, poučuje[2c]

Latinsky:Quae nocent, docent
13. Čas polyká věci[12b]

Význam: Básník tímto výrazem zdůrazňuje neúprosný průchod času, bez ohledu na lidské záležitosti.[14]

Synonyma: „Čas všechno pohltí“

Latinsky:Tempus edax rerum
14. Často maličký podnět vyvolá přílišný strach[15a]

Význam: Člověk si obvykle ve své imaginaci představuje přicházející zdroj, důvod svého strachu daleko hrozivější, než jaký ve skutečnosti je.[16]

Synonyma: „Strach má velké oči“

Latinsky:Saepe parit nimios causa pusilla metus
15. Často nás klame zdání správného[17a]

Latinsky:Saepe decipimur specie recti
16. Člověk člověku vlkem[18a]

Význam: Vlk je člověk pro člověka, ne člověk, dokud neví, jaký je ten druhý.[19]

Synonyma: „Člověk člověku každodenním nebezpečím“

Latinsky:Homo homini lupus
17. Člověk je jako bublina[18b]

Význam: Metaforické vyjádření o člověku a jeho životě jako o krátkodobé, přechodné a křehké bublině.[20]

Latinsky:Homo bulla
18. Cvičení dává (připravuje) umění[21a]

Význam: Dovednosti, zkušenosti, virtuozita apod. se získávají praxí, opakováním, tréninkem atd.[22]

Synonyma: „Trénink dělá mistra“ | „Chodit se člověk učí chůzí“ | „Žádný učený z nebe nespadl“ | „Opakování je matka moudrosti“ | „Chytrost nejsou žádné čáry“ | „Kovář se stává kovářem tím, že kuje/ková“

Latinsky:Exercitatio artem parat
19. Darovanému koni zuby neprohlížej[21b]

Význam: Člověk by neměl kritizovat to, co dostal zadarmo.[23]

Synonyma: „Darovanému koni na zuby nehleď“

Latinsky:Equi donati dentes non inspiciuntur
20. Děti a blázni říkají pravdu[24a]

Latinsky:Infantes perhibent et stultos dicere verum
21. Dobrého si člověk víc všímá, když mu chybí než když je má[5b]

Význam: Co je dobré, je lépe vnímáno v jeho nedostatku než v jeho užívání tj. člověk se naučí vážit si věcí, až když se bez nich musí obejít.[25]

Synonyma: „Pálí ho dobré bydlo“

Latinsky:Bonum magis carendo quam fruendo cernitur
22. Dobrý muž je vždycky v učení[5c]

Význam: Dobrý člověk zůstává bez zábran jako dítě a proto je často klamán.[26]

Synonyma: „Pro dobrotu na žebrotu“ | „Hodný = Blbý“

Latinsky:Bonus vir semper tiro
23. Dobře žil, kdo se dobře skryl[5d]

Význam: Vyzdvihuje pozitiva nenápadného, klidného, ​​soukromého života oproti negativům exponovaného, bouřlivého žití pod intenzivním dohledem veřejnosti a více inklinujícímu k bolestivému pádu.[27]

Latinsky:Bene vixit, qui bene latuit
24. Doma lvi, venku lišky[28a]

Význam: Popisuje chování lidí ve vztahu k slabým jako silné a drzé (lvy) a naopak ve vztahu k silným jako zbabělce (lišky).[29]

Latinsky:Domi leones, foris vulpes
25. Dopis se nestydí (nečervená)[21c]

Význam: Je snazší něco napsat, než to vyslovit.[30]

Synonyma: „Papír snese vše“

Latinsky:Epistula non erubescit
26. Doufejme v to, co si přejeme, ale snášejme, co přijde[17b]

Latinsky:Speremus quae volumus, sed quae acciderit feramus
27. Drahé je to, co je vzácné[3b]

Význam: Je to drahé, protože je to vzácné.

Latinsky:Carum est, quod rarum est
28. Důvěřuj, ale prověřuj[31]

Význam: V případě pochybností z jednání člověka, přemýšlejte o důvodech jednání neboť člověk má vždy nějaký důvod pro své jednání (např. při hovoru přemýšlejte o tom, proč Vám to dotyčný(-á) říká).

Synonyma: „Věř, ale komu věříš, měř“
29. Dvakrát dává, kdo rychle dává[5e]

Význam: Nejúčinnější pomoc bývá ta brzká, pohotová, rychlá.[32]

Synonyma: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“

Latinsky:Bis dat qui cito dat
30. Dvakrát měř, jednou řež[33a]

Význam: Člověk by si měl předtím, než něco udělá, rozmyslet důsledky svého počínání.[33b]
31. Filosofie^ je učitelka života[34a]

Latinsky:Magistra vitae philosophiae
32. Historie je učitelkou života[18c]

Význam: Vyjadřuje myšlenku, že studium minulosti by mělo sloužit jako lekce do budoucnosti.[35]

Synonyma: „Ze smyslu minulého lze poznat budoucí“

Latinsky:Historia magistra vitae
33. Hledej a najdeš[2d]

Latinsky:Quaere et invenies
34. Hlupák se vždycky pokládá za moudrého[17c]

Latinsky:Stulti est se ipsum sapientem putare
35. Hněv bohů je pomalý[36a]

Význam: Vyjadřuje neodvratný (byť i opožděný) trest za zlý čin, provinění působením osudových sil. Jde vlastně o boží soud, řízení boží, řízení osudu.[37]

Synonyma: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“

Latinsky:Lenta ira deorum est
36. Hněv je často zraněná trpělivost[10b]

Význam: Pozor na zuřivost přehnaně trpělivé(-ho).[38]

Latinsky:Furor fit læsa sæpius patientia
37. Hrubá nedbalost je srovnatelná se zlým úmyslem[3c]

Význam: Na člověka, který se dopustil hrubé nedbalosti, se tedy u soudu hledí jako na toho, kdo se daného jednání dopustil úmyslně.[39]

Latinsky:Culpa lata dolo comparabitur
38. Chceš-li být milován, miluj[17d]

Latinsky:Si vis amari, ama
39. Chybami se člověk učí[40a]

Význam: Člověk je tvor chybující a dokáže se z vlastních chyb do budoucna poučit tím, že je neopakuje. Efektivnější je poučit se z chyb druhých.
40. Chybovat je lidské, trvat na omylu hloupé[21d]

Synonyma: „Každý se může mýlit, ale jen hlupák v omylu zůstává“ | „Jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna“

Latinsky:Errare humanum est, in errore perseverare stultum
41. Chvála z vlastních úst smrdí[36b]

Význam: Sklon zdůrazňovat kladné vlastnosti toho, co je mi blízké nebo toho, co hodlám někomu vnutit, prodat apod.[41]

Synonyma: „Sebechvála smrdí“ | „Každá liška chválí svůj ocas“

Latinsky:Laus in ore proprio foetescit
42. I když se nedostává sil, snaha si zaslouží chválu[42a]

Synonyma: „Třebaže nestačí síly, přec vůli je potřeba chválit“

Latinsky:Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
43. I malý pes často zastaví kance[8d]

Význam: Introvertní, tiší či nevýrazní lidé mohou leckdy překvapit svojí energií či svými výsledky.[43]

Synonyma: „Tichá voda břehy mele“

Latinsky:A cane non magno saepe tenetur aper
44. Jablko nepadá daleko od stromu[44a]

Význam: Člověk se často svojí povahou či vlastnostmi podobá alespoň některému ze svých rodičů.[44b]

Synonyma: „Jaká matka, taká Katka“
45. Jak si kdo ustele, tak si lehne[45a]

Význam: Člověku se v životě daří tak, jak se sám postará o své potřeby.[45b]
46. Jaký král, takové stádo (houf)[2e]

Synonyma: „Jaký pán, takový krám“

Latinsky:Qualis rex, talis grex
47. Jaký život, takový konec[2f]

Latinsky:Qualis vita, finis ita
48. Jasné smlouvy – dobří přátelé[3d]

Význam: Jasné/přesné smlouvy/dohody (se zajištěním včas a řádně plněných závazků) dělají dobré přátele.[46]

Synonyma: „Dobré účty dělají dobré přátele“ | „Pořádek dělá přátele“

Latinsky:Clara pacta – boni amici
49. Jeden svědek, žádný svědek[12c]

Význam: Podle tohoto důkazního pravidla^, se svědectví jednoho svědka (pro prokázání skutečnosti) považuje za nespolehlivé (v českém trestním právu tato zásada neplatí^).[47]

Latinsky:Testis unus, testis nullus
50. Jedna vlaštovka jaro nedělá[42b]

Význam: Nelze vyvozovat dalekosáhlé závěry či generalizace na základě ojedinělé události nebo výskytu.[48]

Synonyma: „Pod jednou ranou dub nepadne (Non uno ictu quercus cadit)“

Latinsky:Una hirundo non facit ver
51. Jednání není dobré, pokud není z dobré vůle[8e]

Význam: Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas, ab hac enim est actio. Rursus voluntas non erit recta, nisi habitus animi rectus fuerit, ab hoc enim est voluntas. Habitus porro animi non erit in optimo, nisi totius vitae leges perceperit et quid de quoque iudicandum sit, exegerit, nisi res ad verum redegerit. Non contingit tranquillitas nisi inmutabile certumque iudicium adeptis.[49]

Latinsky:Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas
52. (Jen) dávkování dělá jed[28b]

Význam: Myšlenka popisuje jev, ve kterém se mohou stát jedovaté látky léčivými pouze za předpokladu, že se užijí v malých dávkách.[50]

Latinsky:Dosis (sola) facit venenum
53. Ještě dál[51a]

Význam: Heslo je obrácením původní fráze "Non plus ultra" („Dál už nic“). Lze jej vyložit také metaforické doporučení nestát na místě, riskovat a usilovat o dokonalost.[52]

Latinsky:Plus ultra
54. Jíme, abychom žili, nežijeme, abychom jedli[21e]

Význam: Stravujeme se proto, abychom přežili a ne proto, abychom si přejídáním ničili zdraví.

Latinsky:Edere oportet, ut vivas, non vivere, ut edas“ | „Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus
55. Jména hloupých na všech sloupích[53a]

Význam: Potřebu počmárat veřejný prostor, podepsat se či jinak "zvěčnit" na veřejném místě pociťují převážně lidé nevzdělaní, málo bystří, mladí, nezkušení či v kultuře málo zběhlí.[53b]

Synonyma: „Jména hloupých všude po zdech“ | „Brky/pery hlupáků jsou kusy uhlí (křídy), hradby jsou jim papírem“

Latinsky:Nomina stultorum semper parietibus haerent“ | „Nomina stultorvm scribvntvr vbiqve locorvm
56. Jsem sám sobě učitelem[34b]

Význam: Učení z vlastního prožitku a zkušenosti nelze ničím nahradit.[54]

Latinsky:Magistrum memet ipsum habeo
57. K tolika zlému svedlo lidi náboženství[12d]

Latinsky:Tantum religio potuit suadere malorum
58. Kam kráčíš, (Pane)?[55a]

Význam: „Kam jdeš, (Pane)?“ zeptal se podle legendy apoštol Petr Ježíše, když ho potkal při svém útěku z Říma. Ježíš mu řekl, že jde do Říma, aby ho tam znovu ukřižovali. Petr se zastyděl a vrátil se zpět.

Latinsky:Quo vadis, (Domine)?
59. Kapka štěstí je víc než sud moudrosti[55b]

Význam: Bez štěstí, které nelze ničím nahradit, to někdy nejde.

Latinsky:Gutta fortunae prae dolio sapientiae
60. Každá závislost^ oslabuje

Význam: Nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky má negativní dopad.
61. Každý chvilku tahá pilku[40b]

Význam: Ať se řeže dřevo a nebo ať se řežeme navzájem, než je znám konečný výsledek, situace se mění jako počasí. Chvíli zamračeno, chvíli slunečno. To podle toho, jakou silou se momentálně zabere, rovně či jaksi nakřivo, a jak silný úder se vůči protivníkovi právě vyvine.[56]

Synonyma: „Jednou si dole, jednou nahoře“
62. Každý má rád sám sebe[17e]

Latinsky:Sese omnes amant
63. Kdo ale ohlídá hlídače?[2g]

Latinsky:Quis autem custodiat ipsos custodes?
64. Kdo (je) jako Bůh?[2h]

Význam: Jedná se o doslovný překlad jména Michael (heb. מִיכָאֵל, Micha'el nebo Mîkhā'ēl). Věta Quis ut Deus? je také spojena s archandělem Michaelem, který je zobrazován jako andělský muž v plné zbroji, který poráží Satana. Na štítu mívá zobrazen právě nápis Quis ut Deus?, což je znázornění jeho jména, a zároveň řečnická otázka Satanovi.[57]

Latinsky:Quis ut Deus?
65. Kdo (jinému) jámu kope, sám do ní spadne[2i]

Latinsky:Qui fodit foveam, incidit in eam
66. Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem[58]
67. Kdo lže, ten krade (a do pekla se hrabe)[59]

Význam: Varuje před trendem vývoje cesty od malého drobného zla k většímu a nakonec do zkázy (bohužel, lhaní je základní součástí našeho společenského jazyka a života dospělých^).
68. Kdo má (z něčeho) prospěch, musí nést i břemena[2j]

Význam: Právní zásada.

Latinsky:Qui commodum habet etiam incommodum ferre debet
69. Kdo mlčí, zdá se souhlasit[2k]

Synonyma: „Mlčení znamená souhlas“

Latinsky:Qui tacet, consentire videtur
70. Kdo nemůže bít osla, bije sedlo (pokrývku)[2l]

Latinsky:Qui asinum non potest, stratum caedit
71. Kdo neumí předstírat, neumí vládnout[2m]

Latinsky:Qui nescit dissimulare, nescit regnare
72. Kdo příliš dokazuje, nic nedokazuje[2n]

Latinsky:Qui nimium probat, nihil probat
73. Kdo zastrašuje, sám se nejvíc bojí[15b]

Latinsky:Qui terret, plus ipse timet
74. Kdo závidí, sám trpí[2o]

Latinsky:Qui invidiunt, egent
75. Když dva dělají totéž, není to totéž[28c]

Význam: I když dva lidé dělají něco stejně, výsledek přesto bývá odlišný.[60a]

Latinsky:Duo cum faciunt idem, non est idem
76. Komu (to) prospívá?[3e]

Význam: Důležitá otázka při vyšetřování: podezřelý je ten, komu čin přináší prospěch.[61]

Latinsky:Cui bono“ | „Cui prodest
77. Košile je bližší než plášť[12e]

Význam: Vlastní zájem nebo zájem rodiny je důležitější než zájmy společnosti, ostatních apod.; Nezištnost není radno přehánět.[62]

Synonyma: „Bližší košile nežli kabát“

Latinsky:Tunica propior pallio est
78. Krásná tvář je němé doporučení[10c]

Synonyma: „Už krásná tvář je němou přímluvou“

Latinsky:Formosa facies muta commendatio est
79. Láska je důvěřivá[3f]

Latinsky:Credula res amor est
80. Láska k penězům roste, jak jich přibývá[3g]

Latinsky:Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit
81. Lež není názor a názor není lež[63]
82. Lékař léčí, příroda uzdravuje[34c]

Význam: Aforisticky formulovaný poznatek starověké medicíny, že lékař je jen pomocníkem přírody.[15c]

Latinsky:Medicus curat, natura sanat
83. Lidé ochotně věří tomu, co chtějí[36c]

Význam: Přání otcem myšlenky​ je chybné přesvědčení, že naše přání jsou v souladu s realitou. Myšlení souvisí s rozumem. Co si člověk přeje, tomu ochotně věří, i když to dopadne jinak. Rozhodující je čin.[64]

Synonyma: „Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí“ | „Co si přejeme, tomu ochotně věříme“ | „Přání otcem myšlenky“

Latinsky:Libenter homines id, quod volunt, credunt
84. Líná huba holé neštěstí[65a]

Význam: Negativních důsledků není ušetřen ten, kdo je líný položit otázku nebo požádat o službu.[66]

Synonyma: „Kdo se neptá, nic neví“ | „Za zeptání nic nedáš“ | „Kdo chce co věděti a znáti, musí se na to pilně ptáti“ | „Lépe se ptáti nežli chybovati“ | „Otázka není hřích“ | „Ze slov se clo neplatí“
85. Malá pod ochranou veliké[51b]

Latinsky:Parva sub ingenti
86. Málo přidáš k málu a je z toho velká hromada[51c]

Latinsky:Parvum addas parvo, magnus acervus erit
87. Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého[67a]

Význam: Definuje princip rovnosti ve svobodách, přičemž tyto svobody mají být co nejširší.[67b]
88. Měkká (mírná) řeč láme hněv[17f]

Latinsky:Sermo mollis frangit iram
89. Mlčící tvář mívá hlas i slova[17g]

Latinsky:Saepe tacens vocem verbaque vultus habet
90. Mnoho, ne mnohé[34d]

Význam: Je vhodné hodně číst, ale ne všechno.[34e]

Latinsky:Multum, non multa
91. Mnoho psů, zajícova smrt[34f]

Význam: Je-li protivníků příliš velká přesila, pak zvítězí.[68]

Synonyma: „Mnoho myslivců zajícova smrt“

Latinsky:Multitudo canum mors leporum
92. Mnohomluvným lidem neodporuj slovy[3h]

Latinsky:Contra verbosos noli/contendere verbis
93. Mrtví učí živé[34g]

Latinsky:Mortui vivos docent
94. Na každou svini se vaří voda[34h]

Latinsky:Pro omnibus porcis aqua bulietur
95. Nač / proč stahovat kalhoty, když brod je (ještě) daleko[69a]

Význam: Není důvod se něčeho předčasně obávat a dělat si starosti.[69b]
96. Napravuj minulost, vládni přítomnému, rozpoznej budoucí[3i]

Význam: Neopakujte předchozí chyby, určete si cíl, a zvolte nejvhodnější způsob jeho dosažení tj. vnímejte svůj život současně z pohledu minulosti, přítomnosti i budoucnosti.[70]

Latinsky:Corrige praeteritum, praesens rege, discerne futurum
97. Náhoda je jiný a skoro častější učitel[3j]

Synonyma: „Dalším učitelem je náhoda“ | „Dalším a častějším učitelem (než příroda) je náhoda“

Latinsky:Casus magister alius et paene numerosior
98. Nejhorší druh nepřátel jsou ti, kdo chválí[51d]

Latinsky:Pessimum genus inimicorum laudantes
99. Nejistý lid se rozštěpí na opačná mínění[17h]

Latinsky:Scinditur incertum studia in contraria vulgus
100. Největší vladařské umění je vládnout sám sobě[24b]

Latinsky:Imperare sibi maximum imperium est
101. Nenechte se ovlivnit argumentačními klamy^
102. Není růže bez trní[65b]

Význam: Každá příjemná věc, kterou představuje metafora růže, má nějaký nepříjemný aspekt, symbolizovaný trny.[71]

Synonyma: „Mít (nějaké) mouchy“ | „Každá mince má svůj rub a líc“ | „Každé zrno má své otruby“
103. Neodkládejme na zítřek, co můžeme vykonat dnes[72]

Význam: Vyplývá z obavy, že se zítra přihodí něco, co překazí zdárné dokončení naplánované práce.[73]

Synonyma: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“

Latinsky:Die crastino ne differamus, quae hodie facere possumus
104. Nevíme a nedozvíme se[74a]

Význam: Vyjádření názoru, že v dané době má člověk ohraničené a nepřekročitelné hranice možností poznání přírody.[74b]

Latinsky:Ignoramus et ignorabimus
105. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky[75]

Význam: Myšlenka o tom, že vše neustále a neúprosně plyne vpřed, a tudíž nic se nedá naprosto přesně opakovat, stejně jako tekoucí a měnící se voda v řece.[76]

Latinsky:In idem flumen bis descendimus et non descendimus
106. Neznalost zákona neomlouvá[24c]

Význam: Laicky řečeno tedy tento princip znamená, že pokud se člověk dopustí jakéhokoli protiprávního jednání, není možné se vymlouvat, že nevěděl, že tak jedná. Povinností každého občana je seznámit se se zněním všech legislativních zákonů a porozumět jim. Jednání, které je v nesouladu se zněním zákonů, je protiprávní, a dle principu neznalost zákona (práva) neomlouvá za provedený trestný čin v nevědomosti bude potrestán úplně stejně jako v případě vědomého či plánovaného trestného činu. Na neznalost se tedy nedá dovolat.[77]

Synonyma: „Nevědomost není argument“ | „Neznalost práva vadí“

Latinsky:Ignorantia legis non excusat
107. Neznámé více neznámým[24d]

Význam: Popisuje vysvětlení, které je méně známé a srozumitelné než koncept, který se snaží vysvětlit.[78]

Latinsky:Ignotum per ignotius
108. Nezvyklé podmínky (ustanovení) budí podezření[3k]

Latinsky:Clausulae insolitae inducunt suspicionem
109. Než se dům zřítí, myši utečou[79a]

Synonyma: „Krysy opouštějí potápějící se loď jako první“

Latinsky:Ruinis imminentibus musculi emigrant
110. Nic není rychlejší než fáma[10d]

Synonyma: „Pověst (fáma) roste, jak se šíří“

Latinsky:Fama nihil est celerius
111. Nic netrvá věčně

Synonyma: „Každá voda jednou steče“
112. Ničeho příliš[1b]

Synonyma: „Všeho moc škodí“ | „Všeho s mírou“ | „Nic se nemá přehánět“

Latinsky:Ne quid nimis
113. Nikdo nežije tak chudě, jak se narodil[1c]

Latinsky:Nemo ita pauper vivit quam natus est
114. Nikdo se moudrý nenarodil, ale stal[1d]

Latinsky:Nemo nascitur sapiens, sed fit
115. Nikomu neškodit[1e]

Latinsky:Neminem laedere
116. Nosit dřevo do lesa[36d]

Význam: Provádět činnost, jejíž výsledky pouze nepatrně nebo nijak nevylepšují již existující stav čili provádět něco zhola nepotřebného, zbytečného, pošetilého.[80]

Synonyma: „Učit železo plavat“ | „Učíš rybu plavat“ | „Nosit sovy do Atén“ | „Nosit dříví do lesa“ | „Uprostřed řeky hledat vodu“

Latinsky:Ligna in silvam ferre
117. Občas si i velký Homér zdřímne[2p]

Význam: Každý může chybovat.[81]

Synonyma: „I mistr tesař se někdy utne“

Latinsky:Quandoque bonus dormitat Homerus
118. Oběť několika prospěje mnohým[24e]

Latinsky:Iactura paucorum servat multos
119. Oboustranný mezilidský vztah funguje za předpokladu, že si oba dva mají a chtějí navzájem co dát
120. Od Slunce západu, ne od východu popisuj den[8f]

Význam: Není radno konstatovat a spoléhat se na (zejména příznivý, pozitivní) výsledek něčeho, co dosud neskončilo, co pořád ještě probíhá.[82]

Synonyma: „Nechval dne před večerem“ | „Neříkej hop, dokud nepřeskočíš“ | „Porcovat kůži medvěda, který ještě běhá po lese“

Latinsky:A solis occasu, non ab ortu, describe diem
121. Odporuj v počátku, léčit až důsledky je pozdě[51e]

Latinsky:Principiis obsta
122. Ohněm se zlato zkouší[24f]

Význam: Způsob, kdy se v náročných podmínkách prověřuje charakter člověka.[83]

Latinsky:Ignis aurum probat
123. Orel mouchy nechytá[8g]

Význam: Metaforicky zpodobněný člověk, který není malicherný^.

Latinsky:Aquila non captat muscas
124. Penězům se má poroučet, ne sloužit[51f]

Latinsky:Pecuniae imperae oportet, non servire
125. Peníze nesmrdí[51g]

Význam: Pronesl údajně císař Vespasián, v reakci na to, že se jeho syn Titus uškleboval nad zavedením daně z veřejných záchodků.[84]

Latinsky:Pecunia non olet
126. Plňte si své sny

Význam: Plňte si své sny, jděte si za nimy a realizujte je. Není větší radosti, než radost z dosažení vlastních snů.
127. Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří[18d]

Latinsky:Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere
128. Poctiví se s ničím netají[8h]

Synonyma: „Co je šeptem, to je s čertem“

Latinsky:Ab omnibus sua perspici probus cupit
129. Podle drápů (se pozná) lev[21f]

Význam: Podle vzorku lze posoudit celek.[15d]

Synonyma: „Strom je znám z ovoce“

Latinsky:Ex ungue leonem
130. Pochybování je počátek moudrosti[28d]

Význam: Klíčem k moudrosti je neustálé a časté kladení otázek, neboť pochybováním se dostáváme k otázkám a kladením otázek docházíme k pravdě.[85]

Synonyma: „O všem je třeba pochybovat“

Latinsky:Dubium est initium sapientiae
131. Pospíchej pomalu[10e]

Význam: Pracuje-li se na něčem příliš rychle, projeví se to pak většinou negativně na kvalitě výsledku.[86]

Synonyma: „Práce kvapná málo platná“ | „Spěchem ku zmaru“

Latinsky:Festina lente
132. Pověst se po smrti (popelu) zvětšuje[10f]

Latinsky:Fama post cineres maior venit
133. Pozdě příchozím (už jen) kosti[17i]

Význam: Na toho, kdo přichází někam pozdě, se zpravidla již nedostane, oč by stál, opozdilec má smůlu.[87]

Synonyma: „Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí“ | „Pozdní hosti jedí kosti“ | „Kdo zaváhá, nežere“ | „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“

Latinsky:Sero venientibus ossa
134. Poznávám, abych věřil[88]
135. Poznej sám sebe[1f]

Význam: Podle jedné tradice nápis na sloupu při vchodu do chrámu Apollóna v Delfách, jeho autorem měl být některý ze sedmi mudrců (Cheilón ze Sparty nebo Thales), podle jiné verze Apollónova odpověď na otázku Cheilóna: co je pro člověka nejdůležitější. V původním významu to byla jen výzva k sebeovládání (znej svou míru, neunáhluj se). Podstatně jiný smysl dal této sentenci Sokrates, který se obrátil od kosmologických spekulací předsokratovské filozofie k člověku, vytyčil zásadu svého etického intelektualismu, že ctnost je vědění (požadavek nosce te ipsum je jen jejím individualizovaným korelátem) a vyvodil z toho závěr: poznej svou morální podstatu, realizuj ji a dosáhneš tak štěstí.[89]

Latinsky:Nosce te ipsum
136. Právem nebo neprávem[51h]

Význam: Všemi prostředky.

Latinsky:Per fas et nefas
137. Právo odvety[36e]

Význam: Zásada, podle které má být míra odplaty (pomsty) stejná jako škoda způsobená poškozenému.[90]

Synonyma: „Oko za oko, zub za zub“

Latinsky:Lex talionis
138. Prospěch druhého mrzí závistivce jako vlastní škoda[8i]

Latinsky:Alterius lucra dolet invidus ut sua damna
139. Prozíravý člověk musí často mlčet[51i]

Latinsky:Prudentis est nonnunquam silere
140. První, kdo na světě svořil bohy, byl strach[15e]

Latinsky:Primus in orbe deos fecit timor
141. První mezi rovnými[51j]

Význam: Označení pro reprezentanta nebo vůdčí osobnost takové skupiny, kde jsou si všichni členové rovni. Svou pozici získává díky přirozené autoritě, případně jiné význačné vlastnosti.[91]

Latinsky:Primus inter pares“ | „Princeps inter pares
142. Přátelé jsou zloději času[8j]

Latinsky:Amici fures temporum
143. Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi[8k]

Latinsky:Amicitia nisi inter bonos esse non potest
144. Přečasto špatnosti staré pod zlatem ukryté jsou[15f]

Latinsky:Saepe solent auro multa subesse mala
145. Především v ničem neškodit[51k]

Význam: Primárně lékařská zásada, ale použitelná i v běžném životě.[92]

Latinsky:Primum non nocere“ | „Primum nil nocere“ | „Primum nihil nocere
146. Předstírat na správném místě hloupost je vrchol moudrosti[17j]

Latinsky:Stultitiam simulare loco sapientia summa est
147. Přes nepřízeň osudu ke hvězdám[51l]

Význam: Spolehlivý překlad hesla je nejistý stejně jako jeho původ. Navíc někteří odborníci mají tuto frázi za nepřeložitelnou díky faktu, že slova Ardua (např. strmý, příkrý) a Astra mohou mít mnoho různorodých významů.[93]

Latinsky:Per ardua ad astra
148. Při pochybnostech (rozhodnout) pro obviněného[94a]

Význam: Právní zásada, která stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit.[94b]

Latinsky:In dubio pro reo
149. Přibývají léta, ubývá sil[3l]

Latinsky:Crescunt anni, decrescunt vires
150. Přijmout dar je prodat svobodu[5f]

Latinsky:Beneficium accipere est libertatem vendere
151. Přirozenost (povaha) táhne víc než sedm volů[1g]

Latinsky:Natura plus trahit quam septem boves
152. Přiznání není důkaz[3m]

Latinsky:Confessio est non probatio
153. Příčinou nezdarů je mnohem častěji strach než cokoliv jiného[95]
154. Přou se o kozí vlnu[79b]

Význam: Hádat o něčem nesmyslném.[79c]

Latinsky:Rixantur de lana caprina
155. Psi koušou toho posledního[3n]

Latinsky:Canes mordent ultimum
156. Radou, ne násilím[3o]

Latinsky:Consilio, non impetu
157. Roste cestou (za pochodu)[3p]

Latinsky:Crescit eundo
158. Rovný rovnému nemůže poroučet (vládnout)[51m]

Význam: Obecný princip mezinárodního práva, který tvoří základ státní imunity. Kvůli tomuto principu nemůže suverénní stát vykonávat jurisdikci nad jiným suverénním státem.[96]

Latinsky:Par in parem non habet imperium
159. Rozděl a panuj[28e]

Význam: Vychází z poznání, že znesvářené a rozdělené skupině se vládne snáze než skupině semknuté a vnitřně jednotné.[97]

Latinsky:Divide et impera
160. Ruka ruku myje[34i]

Význam: Jeden člověk druhému pomáhá zakrýt nepravosti.

Latinsky:Manus manum lavat
161. Růže kvete mezi trním[79d]

Latinsky:Rosa de spinis floret
162. Sám čas přinese radu[12f]

Latinsky:Tempus ipsum affert consilium
163. Se silou ve věci, mírným způsobem[10g]

Význam: Zásada definující způsob dosažení cíle rozhodným a nekompromisním, ale taktním a vlídným způsobem.

Synonyma: „Rozhodný v provedení, jemný ve způsobu“ | „Rázně ve věci, vlídně (slušně) ve způsobu“

Latinsky:Fortiter in re, suaviter in modo
164. Skutečná přátelství jsou věčná[98]

Synonyma: „Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím“ | „Přátelství, které končí, nikdy nezačalo“ | „Vlaštovky jsou v létě zde a když je tísní zima, odletí. Stejně i falešní přátelé“

Latinsky:Verae amicitiae sempiternae sunt
165. Sláva je jako krokodýl[55c]

Význam: Když za ní člověk jde, uniká mu, když před ní utíká, dostihne ho.[55d]

Latinsky:Gloria crocodilus
166. Sláva sleduje ctnost^ jako stín[55e]

Latinsky:Gloria virtutem tamquam umbra sequitur
167. Slova poučují, příklady táhnou[99]

Význam: Člověk se lépe učí napodobováním vzoru nežli studováním textu (viz didaktická zásada názornosti^).

Synonyma: „Slova hýbají, příklady táhnou“ | „Lepší dobrý příklad nežli Písma výklad“

Latinsky:Verba docent, exempla trahunt“ | „Verba movent, exempla trahunt
168. Snášej a nestěžuj si na to, co nemůžeš změnit[10h]

Význam: Vyjadřuje myšlenku, že je třeba se smířít s tím, že všechno měnit nelze.

Synonyma: „Psu ocas nenarovnáš“

Latinsky:Feras, non culpes, quod mutare non potes
169. Spícího draka nikdy nedrbej[28f]

Význam: Nechat něco na pokoji, pokud by zásah do toho mohl mít nežádoucí účinky neboli zbytečně se nevystavovat nebezpečí.

Synonyma: „Nedráždi hada bosou nohou“

Latinsky:Draco dormiens nunquam titillandus
170. Spojením se ruší závazky[3q]

Latinsky:Confusione extinguitur obligatio
171. Společenské a hospodářské nerovnosti jsou přijatelné, pokud jsou spojeny s úřady a postaveními, k nimž má každý přístup (princip rovnosti šancí), a pokud nejvíce prospějí těm, kteří jsou nejméně zvýhodněni (princip diference)[100]
172. Stalo se a nemůže se odestát[10i]

Význam: Stav^, ze kterého se nelze vrátit do původního předchozího stavu^ z důvodu již proběhlé nevratné změny.

Synonyma: „Přetrženého provázku nesvážeš bez uzlíku“ | „Pozdě bycha honit“

Latinsky:Factum illud, fieri infectum non potest
173. Svůj osud si každý kove sám[17k]

Synonyma: „Každý si svůj osud (štěstí) dělá sám (Quilibet fortunae suae faber)“ | „Každý svého štěstí strůjcem“

Latinsky:Suae quisque fortunae faber est
174. Ševče, drž se svého kopyta[1h]

Význam: Používá se k varování těch, kteří vydávají úsudky mimo rámec svých odborných znalostí a kompenencí.[101]

Latinsky:Ne sutor ultra crepidam
175. Štěstěna přeje odvážným[8l]

Synonyma: „Odvážnému štěstí přeje“ | „Silným (statečným) pomáhá Štěstěna“ | „Kdo se bojí, nesmí do lesa“ | „Pokud se bojíš listí, pak radím Ti, opusť hned lesy“

Latinsky:Audentes fortuna iuvat
176. Štěstí je ze skla: když se třpytí, rozbije se[10j]

Synonyma: „Štěstí je pomíjivé“ | „Štěstí je jako sklo. Stejně jako může svítit, se může i rozbít“

Latinsky:Fortuna vitrea est, tum cum splendet, frangitur
177. Štěstí přeje připraveným[8m]

Latinsky:Amat victoria curam
178. Strach se smrti rovná[102]

Význam: Strach svazuje a kdo je svázán nežije, a to je smrt, tudíž špatný neplodný, nebohatý život.[103]

Synonyma: „Jestliže se budeme bát všeho, čeho se lze bát, nemáme proč žít a našim bědám nebude konce“
179. Tak pomíjí světská sláva[17l]

Význam: Tato fráze se používala při papežských korunovačních obřadech v letech 1409 (kdy byla použita při korunovaci Alexandra V.) až 1963. Když nově zvolený papež vycházel ze sakristie svatopetrské baziliky ve své sedii gestatoria, průvod se třikrát zastavil. Při každé příležitosti papežský ceremoniář padl před papežem na kolena a v ruce držel stříbrnou nebo mosaznou rákosku s ručnicí z doutnajícího lnu. Třikrát po sobě, když tkanina dohořívala, totiž hlasitě a truchlivě pronesl: „Pater Sancte, sic transit gloria mundi!“. („Svatý otče, tak pomíjí světská sláva!“). Tato slova, takto adresovaná papeži, sloužila jako připomínka pomíjivosti života a pozemských poct. Určitá forma této věty se objevila v díle Tomáše Kempenského, Následování Krista z roku 1418: „O quam cito transit gloria mundi“ („Jak rychle pomíjí sláva světa“). V idiomatických kontextech se fráze používala ve významu „sláva je pomíjivá“.[104]

Synonyma: „Všechna sláva polní tráva“

Latinsky:Sic transit gloria mundi
180. Ti, kdo nemohou být dovedeni na správnou cestu rozumovými důvody, se dají zadržet jen strachem[15g]

Latinsky:Qui ratione traduci ad meliora non possunt, solo metu continentur
181. To se líbilo jednou a bude se líbit i desetkrát opakováno[18e]

Latinsky:Haec placuit semel, haec decies repetita placebit
182. Trnitou cestou ke hvězdám[8n]

Význam: Všeobecně se používá jako povzbuzení a přání zdaru k odvážnému činu.[105]

Synonyma: „Namáhavě ke hvězdám“ | „Přes překážky (útrapy) ke hvězdám“ | „Přes úskalí k výšinám“

Latinsky:Ad astra per aspera“ | „Per aspera ad astra
183. Trpělivost^ přemáhá i tvrdé[28g]

Význam: Obtížné se zdolává trpělivostí.

Synonyma: „Trpělivost nakonec zvítězí (Tandem patientia victrix)“ | „Trpělivost růže přináší“ | „Dočkej času jako husa klasu“

Latinsky:Durum patientia vincit
184. Třetí, který se raduje (když se dva přou)[12g]

Význam: Když dva lidé vedou spor, může z toho třetí člověk získat výhodu.[60b]

Synonyma: „Když se dva přou / perou, třetí se raduje / směje“

Latinsky:Tertius gaudens
185. Tvá jablka budou sbírat vnuci[3r]

Latinsky:Carpent tua poma nepotes
186. Učený člověk má vždycky bohatství v sobě[18f]

Význam: Tuto větu najdeme v bajce o Simonidovi, který poté, co ztroskotal s ostatními, získal díky svým znalostem šaty, peníze, služebnictvo a pocty, zatímco ostatní trosečníci, kteří přišli o bohatství, které měli, zůstali na mizině.[106]

Latinsky:Homo doctus in se semper divitias habet
187. Umění (učení) je dlouhé, život krátký[8o]

Význam: Užívá se v běžné řeči vzdělanců jako omlouva nedostatečnosti každého vědění a obtížnosti nekonečného vzdělávání.[8p]

Latinsky:Ars longa, vita brevis
188. Už sám strach ubírá síly[15h]

Latinsky:Vires subtrahit ipse timor
189. Ústa mluví to, čím přetéká srdce[21g]

Synonyma: „Co na srdci, to na jazyku“ | „Řeč je obraz duše (Imago animi sermo est)“

Latinsky:Ex abundantia enim cordis os loquitur
190. V domě soulad, navenek mír[3s]

Význam: Harmonie uvnitř a mír navenek jsou největším dobrem ze všech.[107]

Latinsky:Concordia domi, foris pax
191. V jednoduchosti je síla

Význam: Zaměřením se na to, co je skutečně důležité a odstraněním všech zbytečností, lze dosáhnout účinnějšího výsledku.
192. V jednotě je síla[21h]

Synonyma: „Svorností i malé věci rostou (Concordia res parvae crescunt)“

Latinsky:Ex unitate vires
193. V žádném věku není na učení pozdě[8q]

Latinsky:Aetas nulla ad discendum sera
194. Valící se kámen mechem neobroste[17m]

Význam: Stále putující lidé (bez vazeb na konkrétní místo) se vyhýbají odpovědnosti a starostem.[108]

Latinsky:Saxum volutum non obducitur musco
195. Ve víně je pravda, ve vodě pak zdraví[109]

Význam: V opilosti má člověk sklon být upřímnější, a naopak užíváním čisté vody se stává zdravějším.

Latinsky:In vino veritas, in aqua sanitas
196. Velcí zloději vedou (k soudu) malého[34j]

Latinsky:Magni fures parvum ducunt
197. Veliký strach lze odvahou zakrýt[15i]

Význam: Tato slova pronáší caesarovský vůdce Curio na povzbuzení svého vojska před nešťastnou bitvou s jumidským králem Jubou (49 př. n. l.).[15j]

Latinsky:Audendo magnus tegitur timor
198. Vědění (věda) je moc[17n]

Latinsky:Scientia potentia est
199. Věřím, abych porozuměl[3t]

Latinsky:Credo, ut intellegam
200. Věřte skutkům a ne slovům[110]

Latinsky:Operibus credite et non verbis
201. Víc hlav víc ví[111]
202. Vím, že (nic) nevím[17o]

Latinsky:Scio me nihil scire“ | „Scio me nescire
203. Vlk mění srst, ne povahu[36f]

Význam: Povaha člověka se nemění změnou jeho vzhledu či okolního prostředí.

Synonyma: „Pod jehněčí kůží se často skrývá vlčí mysl“

Latinsky:Lupus pilum mutat, non mentem
204. Vlk na počet nehledí[36g]

Význam: Metaforicky řečeno to znamená jakoukoli katastrofu, která naruší vaše nejlepší plány; v narážce na pastýře, který ať hlídá své ovečky jak chce, vlkovi nezabrání, aby je lovil.

Latinsky:Lupus non curat numerum
205. Vousy nedělají filosofa[5g]

Latinsky:Barba non facit philosophum
206. Vracím se méně lidský, protože jsem byl mezi lidmi[79e]

Latinsky:Redeo inhumanior, quia inter homines fui
207. Vyslechněte i druhou stranu[112]

Význam: Právní zásada, která znamená, že v soudním řízení nikdo nesmí být odsouzen bez slyšení, v němž má možnost odpovědět na vznesenou obžalobu: obviněnému má být při zjišťování viny poskytnuto právo konfrontovat svědky vypovídající proti němu a prověřit důkazy předložené žalující stranou.

Synonyma: „Budiž slyšena i druhá strana“ | „Vyslechni druhou stranu“

Latinsky:Audiatur et altera pars
208. Využij (chop se tohoto) dne[113a]

Význam: Jedna ze sémantických interpretací tohoto rčení ho vysvětluje jako varování s existenciálním podtextem, které vyzývá k maximálnímu využití současných příležitostí, protože čas ubíhá jedním směrem a je zakončen naší smrtí.[113b]

Synonyma: „Užívej dne“ | „Počítej vždycky s tím, že je to poslední den“ | „Život je pro každého krátký a nenapravitelný čas“

Latinsky:Carpe diem
209. Vyvolat vlnobití v hrnci[10k]

Význam: Vášnivý a zároveň malicherný spor.

Synonyma: „Bouře ve sklenici vody“

Latinsky:Fluctus excitare in simpulo
210. Výjimka dokazuje nebo zpochybňuje pravidlo[114a]

Význam: Výjimka buď dokazuje existenci pravidla tím, že nějaké pravidlo existuje nebo pravidlo zpochybní.[114b]

Synonyma: „Výjimka potvrzuje pravidlo“

Latinsky:Exceptio regulum probat
211. Výsledek ověřuje (potvrzuje) činy[21i]

Význam: Výsledek ospravedlňuje činy.[115]

Synonyma: „Účel světí prostředky“ | „Konec korunuje dílo“ | „Konec dobrý, všechno dobré“

Latinsky:Exitus acta probat
212. Vždy budí větší strach zlo, které neznáme[15k]

Latinsky:Semper plus metuit animus ignotum malum
213. Z dvojího zla vyber nejmenší[21j]

Latinsky:E duobus malis minimum eligendum est
214. Za každé rozhodování^ je třeba nést odpovědnost^

Význam: Odpovědnost tedy znamená, přijmout takové rozhodování, jehož důsledky chci nést (volba „nerozhodnout se“ je také rozhodování, kterým sdělujeme: „Je mi jedno, jak to dopadne. Přijímám jakékoliv důsledky“).[116]
215. Za myšlenky se nikdo netrestá[3u]

Latinsky:Cogitationis poenam nemo patitur
216. Za předpokladu, že věci zůstanou jak jsou[3v]

Význam: Je právní doktrína užívaná zejména v rámci veřejného mezinárodního práva umožňující smlouvám se stát neplatnými v důsledku zásadní změny okolností. Jde v podstatě o únikovou klauzuli, která činí výjimku z obecného pravidla Smlouvy se mají dodržovat (Pacta sunt servanda)^.[117]

Latinsky:Clausula rebus sic stantibus“ | „Rebus sic stantibus
217. Začni, začátek je půl díla[24g]

Synonyma: „Začátek je polovina celku (díla) (Principium dimidium totius)“ | „S chutí do toho a půl je hotovo“

Latinsky:Incipe, dimidium facti est coepisse
218. Zavři ústa a otevři oči[3w]

Latinsky:Claude os, aperi oculos
219. Zákon musí být krátký, aby ho i neučení dodržovali[36h]

Latinsky:Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur
220. Závist je slepá[3x]

Latinsky:Caeca invidia est
221. Zdravá mysl ve zdravém těle[34k]

Synonyma: „V zdravém těle zdravý duch“

Latinsky:Mens sana in corpore sano
222. Zkušenost je ve všem učitelka[79f]

Synonyma: „Zkušenost je nejlepší učitel (Usus magister est optimus)“

Latinsky:Rerum omnium magister usus
223. Zločin se musí zakrýt zločinem[17p]

Latinsky:Scelere velandum est scelus
224. Znát zákony neznamená pamatovat si slova, nýbrž smysl a platnost[17q]

Latinsky:Scire leges non est verba eorum tenere sed vim ac potestatem
225. Zvyk je veliká síla[3y]

Význam: Je těžké zbavit se zvyklostí.

Synonyma: „Zvyk je (jako) druhá přirozenost (Consuetudo (quasi) altera natura)“ | „Zvyk je tyran (Usus tyrannus)“ | „Zvyk je železná košile“

Latinsky:Consuetudinis magna vis est
226. Žij v souladu s přírodou[1i]

Latinsky:Naturae convenienter vive
227. Žiješ-li v Římě, žij po římsku[17r]

Význam: Je třeba se přizpůsobit prostředí, v němž chce člověk setrvávat.[118]

Synonyma: „Kdo chce s vlky žíti/býti, musí s nimi výti“ | „Jaký kraj, takový mrav“

Latinsky:Si vivis Romae, Romano vivito more

Reference

 1. ^abcdefghi Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_N^
 2. ^abcdefghijklmnop Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_Q^
 3. ^abcdefghijklmnopqrstuvwxy Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_C^
 4. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/pes%2C_který_štěká%2C_nekouše^
 5. ^abcdefg Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_B^
 6. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/mezi_slepými_jednooký_králem^
 7. ^ Viz cs.wikiquote.org/wiki/Stáří^
 8. ^abcdefghijklmnopq Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_A^
 9. ^ Viz ihrim.huma-num.fr/nmh/Erasmus/Proverbia/Adagium_1643.html^
 10. ^abcdefghijk Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_F^
 11. ^ Viz www.gr-gnome.eu/proverbium/index.php/term/Robert+Bland%252C+%3Cem%3EProverbs%3C%252Fem%3E%2CF%C5%93num+habet+in+cornu%252C+longe+fuge.xhtml^
 12. ^abcdefg Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_T^
 13. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Zlaté_pravidlo^
 14. ^ Viz it.wikipedia.org/wiki/Tempus_edax_rerum^
 15. ^abcdefghijk Viz www.worldcat.org/cs/title/1130281261^
 16. ^ Viz www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/vyznam-prislovi-4^
 17. ^abcdefghijklmnopqr Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_S^
 18. ^abcdef Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_H^
 19. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus^
 20. ^ Viz slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/homo-bulla^
 21. ^abcdefghij Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_E^
 22. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/žádný_učený_z_nebe_nespadl^
 23. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/darovanému_koni_na_zuby_nehleď^
 24. ^abcdefg Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_I^
 25. ^ Viz www.ensie.nl/betekenis/bonum-magis-carendo-quam-fruendo-cernitur^
 26. ^ Viz www.encyclo.nl/begrip/semper_homo_bonus_tiro_est^
 27. ^ Viz no.wikipedia.org/wiki/Bene_vixit_qui_bene_latuit^
 28. ^abcdefg Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_D^
 29. ^ Viz dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/15504/Domi^
 30. ^ Viz www.albertmartin.de/latein/forum/?view=33254^
 31. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/Trust%2C_but_verify^
 32. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/kdo_rychle_dává%2C_dvakrát_dává^
 33. ^ab Viz cs.wiktionary.org/wiki/dvakr%C3%A1t_m%C4%9B%C5%99%2C_jednou_%C5%99e%C5%BE^
 34. ^abcdefghijk Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_M^
 35. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/Magistra_vitae^
 36. ^abcdefgh Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_L^
 37. ^ Viz www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/vyznam-prislovi-6^
 38. ^ Viz quotepark.com/quotes/1390743/history/^
 39. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Culpa_lata_dolo_comparabitur^
 40. ^ab Viz cs.wikiquote.org/wiki/Česká_přísloví^
 41. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/každá_liška_chválí_svůj_ocas^
 42. ^ab Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_U^
 43. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/tichá_voda_břehy_mele^
 44. ^ab Viz cs.wiktionary.org/wiki/jablko_nepad%C3%A1_daleko_od_stromu^
 45. ^ab Viz skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prislovi^
 46. ^ Viz slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/clara-pacta-boni-amici-lat^
 47. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/Unus_testis%2C_nullus_testis^
 48. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/jedna_vlaštovka_jaro_nedělá^
 49. ^ Viz www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2007.01.0080%3Aletter%3D95%3Asection%3D57^
 50. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/The_dose_makes_the_poison^
 51. ^abcdefghijklm Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_P^
 52. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Plus_ultra_(heslo)^
 53. ^ab Viz cs.wiktionary.org/wiki/jména_hloupých_na_všech_sloupích^
 54. ^ Viz bytkoucem.cz/vlastni-zkusenost-je-nejlepsi-ucitel/^
 55. ^abcde Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_G^
 56. ^ Viz plzen.rozhlas.cz/kazdy-chvilku-taha-pilku-6780629^
 57. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Quis_ut_Deus^
 58. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/kdo^
 59. ^ Viz www.ontola.com/cs/ondi/plxake/kdo-lze-ten-i-krade-vyznam-rceni^
 60. ^ab Viz slovnikcestiny.cz/heslo/dva/0/12932^
 61. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Cui_bono^
 62. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/bližší_košile_než_kabát^
 63. ^ Viz medium.seznam.cz/clanek/antonin-slajch-lez-neni-nazor-2263^
 64. ^ Viz www.odpovedi.cz/otazky/je-li-prani-otcem-myslenky-co-je-matkou^
 65. ^ab Viz cs.wikipedia.org/wiki/Přísloví^
 66. ^ Viz en.wiktionary.org/wiki/líná_huba%2C_holé_neštěstí^
 67. ^ab Viz dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/80247/DPTX_2014_1_11220_0_321961_0_159058.pdf^
 68. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/mnoho_psů_–_zajícova_smrt^
 69. ^ab Viz slovnikcestiny.cz/heslo/nač%20/%20proč%20stahovat%20kalhoty%2C%20když%20brod%20je%20KA==ještěKQ==%20daleko/0/16831^
 70. ^ Viz audiolatinproverbs.blogspot.com/2011/02/corrige-praeteritum-rege-praesens-cerne.html^
 71. ^ Viz it.wikipedia.org/wiki/Non_c%27%C3%A8_rosa_senza_spine^
 72. ^ Viz slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/die-crastino-ne-differamus-quae-hodie-facere-possumus^
 73. ^ Viz www.blogovnik.cz/co-muzes-udelat-dnes-neodkladej-na-zitrek-201707241012.php^
 74. ^ab Viz cs.wikipedia.org/wiki/Ignoramus_et_ignorabimus^
 75. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Hérakleitos^
 76. ^ Viz edu.ceskatelevize.cz/video/1260-vyklad-rceni-nevstoupis-dvakrat-do-stejne-reky^
 77. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Neznalost_zákona_neomlouvá^
 78. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Ignotum_per_ignotius^
 79. ^abcdef Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_R^
 80. ^ Viz www.dobryslovnik.cz/cestina?nosit%20dříví%20do%20lesa^
 81. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/i_mistr_tesař_se_někdy_utne^
 82. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/nechval_dne_před_večerem^
 83. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_phrases_(I)^
 84. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/pecunia_non_olet^
 85. ^ Viz citaty.net/citaty/2135377-pierre-abelard-pocatek-moudrosti-spociva-v-pochybovani-pochybova/^
 86. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/práce_kvapná_málo_platná^
 87. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/kdo_pozdě_chodí%2C_sám_sobě_škodí^
 88. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Abélard^
 89. ^ Viz www.cojeco.cz/nosce-te-ipsum^
 90. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Lex_talionis^
 91. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares^
 92. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/Primum_non_nocere^
 93. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Per_ardua_ad_astra^
 94. ^ab Viz cs.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo^
 95. ^ Viz books.google.cz/books?id=OFHk8JPcZi4C&printsec=frontcover^
 96. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/Par_in_parem_non_habet_imperium^
 97. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Rozděl_a_panuj^
 98. ^ Viz it.wikipedia.org/wiki/Verae_amicitiae_sempiternae_sunt^
 99. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_V^
 100. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/John_Rawls^
 101. ^ Viz ro.wikipedia.org/wiki/Ne_sutor_ultra_crepidam^
 102. ^ Viz cs.wikiquote.org/wiki/Strach^
 103. ^ Viz www.ontola.com/cs/ondi/szkscg/vysvetleni-prislovi-o-strachu^
 104. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/Sic_transit_gloria_mundi^
 105. ^ Viz www.odpovedi.cz/otazky/nevite-kdo-je-autorem-latinskeho-vyroku-per-aspera-ad-astra-ad-astra-per-aspera^
 106. ^ Viz it.wikipedia.org/wiki/Homo_doctus_in_se_semper_divitias_habet^
 107. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/Holstentor^
 108. ^ Viz en.wikipedia.org/wiki/A_rolling_stone_gathers_no_moss^
 109. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/in_vino_veritas%2C_in_aqua_sanitas^
 110. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení%2C_O^
 111. ^ Viz en.wiktionary.org/wiki/víc_hlav_víc_ví^
 112. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Audiatur_et_altera_pars^
 113. ^ab Viz cs.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem^
 114. ^ab Viz bezfaulu.net/clanky/vyjimka-potvrzuje-pravidlo/^
 115. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Takíja^
 116. ^ Viz www.janbim.cz/cviceni/prace-se-zamerem/rozhodnuti-a-odpovednost^
 117. ^ Viz cs.wikipedia.org/wiki/Clausula_rebus_sic_stantibus^
 118. ^ Viz cs.wiktionary.org/wiki/kdo_chce_s_vlky_být%2C_musí_s_nimi_výt^