Ke stažení

pá 17. prosince 2021 10:04 CET  (před 1 měsícem a 4 dny)

Veřejně dostupné aplikace a další materiály ke stažení a volné distribuci:

1 Dětská abeceda

Náhled na Dětská abeceda
Náhled na Dětská abeceda

Popis

Česká abeceda (ve verších popisující jednotivé znaky k snadnějšímu zapamatování) především pro předškoláky a školáky

Vlastnosti

Výukový materiál na jednu stránku formátu A4. Jednotlivé znaky abecedy jsou tvořeny bezpatkovým písmem.

Dokumentace

Po vytištění 2 kopií a roztříhání lze použít jako edukativní pexeso
Jazyk | Verze (RRRR-MM-DD):CS | 2021-04-16Velikost | Otisk SHA-1^:525 428 B = 0,50 MB | a51652a38567d7fb24c0574a05b6ccc85bf71eab
Soubor ke stažení:detska-abeceda.pdfPožadavky na provoz:PDF prohlížeč a tiskárna
Licence Creative CommonsSoubor ke stažení detska-abeceda.pdf podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licence (CC BY-SA 4.0)^.

Soubor ke stažení detska-abeceda.pdf smíte:
 • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu pro jakýkoliv účel, a to i komerční
 • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.

Za těchto podmínek:
 • Uveďte původ — je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
 • Zachovejte licenci — pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.

2 Hash administrator

Náhled na Hash administrator
Náhled na Hash administrator

Popis

Vytváří a ověřuje integritu^ všech souborů v adresáři a ve všech jeho podadresářích pomocí otisků (hašovacích funkcí^) dávkovým souborem / skriptem^ z příkazové řádky

Vlastnosti

Využívá algoritmy MD5, SHA1, SHA256 (výchozí), SHA384 a SHA512. V případě, že máte potřebu spouštět skript odkudkoliv, zkopírujte jej do systémového adresáře (např.: jako C:\Windows\System3\ha.cmd)

Dokumentace

Usage: ha.cmd [/Option1 [Value1]]...[/OptionX [ValueX]] [File1]...[FileX]

Options:
/? - (Help) Prints this help information.
/A - (Algorithm) Specifies one of the following hash algorithms: MD5, SHA1, SHA256 (default), SHA384, SHA512 (ignored if used with option /V).
/EC - (Exclude comments) Exlude comments from File (ignored if used with option /V).
/ES - (Exclude subdirectories) Exclude files from all subdirectories from file list (ignored if used with option /V).
/S - (Search) Only check lines within the File that contain the string Search. Search ignores case (used with option /V only).
/V - (Verify from File) Read hash values and file names from File and verify that local files match. Algorithm is determined by the File extension. If extension is not a valid algorithm, then the algorithm is derived based on the length of the first hash within File.
File - (If not set option /V = Hashed files, If set option /V = File with hashes). File name may include wildcards, but must not contain any path information. If File is not specified and /V option is not used then default value is: *.*. If option File is not specified and /V option is used then default value is: *.md5 *.sha*.

Examples:
ha - generate SHA256 hashes with comments of all files in current directory and its subdirectories
ha /a md5 /ec *.bat *.cmd - generate MD5 hashes of *.bat and *.cmd files with comments without files in all subdirectories
ha /v hash.md5 - compare hashes saved in hash.md5 file with saved files
ha /s fish /v dir.sha - compares only hashes containing the word "fish" saved in dir.sha file with the saved files
Jazyk | Verze (RRRR-MM-DD):EN | 2019-11-15Velikost | Otisk SHA-1^:14 234 B = 0,01 MB | 0d1f42cf53372451cfff6f206344ce53bfcc38a9
Soubor ke stažení:ha.cmdPožadavky na provoz:Windows 7 - Windows 10
Licence Creative CommonsSoubor ke stažení ha.cmd podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licence (CC BY-SA 4.0)^.

Soubor ke stažení ha.cmd smíte:
 • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu pro jakýkoliv účel, a to i komerční
 • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.

Za těchto podmínek:
 • Uveďte původ — je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
 • Zachovejte licenci — pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.

3 Účetnictví domácnosti

Náhled na Účetnictví domácnosti
Náhled na Účetnictví domácnosti

Popis

Finanční hospodaření je součástí každé malé i velké instituce, která spravuje peněžní prostředky. Tuto činnost lze vykonávat maximálně efektivně při dokonalém přehledu o plynutí peněžního toku. Potřeba sledovat tok financí ve snaze o vyrovnané hospodaření s penězmi nastane dříve či později u většiny z nás. Jednou z možností, jak mít perfektní přehled o všech příjmech a výdajích, a zajistit si tak stabilní rozpočet bez náhlých a zbytečných výdajů a závazků, je využít schopností našeho Účetnictví domácnosti.

Vlastnosti

Vhodné pro rodiny a jednotlivce, snadná a rychlá obsluha s uživatelsky přívětivým rozhraním, maximální přehlednost a jednoduchost bez zbytečného tápání, vysoká informační hodnota, sledování až 100-ky významných položek členěných do 5-ti barevně rozlišených sekcí, bohaté možnosti aktualizace, vyhledávání a třídění všech záznamů, zabezpečený export / import dat, přístup chráněný heslem, neobsahuje žádný škodlivý kód a další.

Dokumentace

Výchozí přístupové heslo (lze kdykoli změnit) je: ud
Jazyk | Verze (RRRR-MM-DD):CS | 2012-03-01Velikost | Otisk SHA-1^:8 413 184 B = 8,02 MB | 54c46e2e0cceb175cba22349eb97076cae92687b
Soubor ke stažení:ud.xlsmPožadavky na provoz:Microsoft Excel 2007-2019
Licence Creative CommonsSoubor ke stažení ud.xlsm podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-ND 4.0)^.

Soubor ke stažení ud.xlsm smíte:
 • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu pro jakýkoliv účel, a to i komerční

Za těchto podmínek:
 • Uveďte původ — je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
 • Nezasahujte do díla — pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit.