Dřeviny ČR

so 5. února 2022 14:57 CET  (před 2 lety a 4 měsíci)

Dřeviny ČR obsahují seznam a základní popis původních (autochtonních) a nepůvodních dřevin vyskytujících se na území České republiky:

Dřevina^ je cévnatá rostlina s dřevnatějícím stonkem, kterou lze dále členit na tyto růstové formy:

  • Strom - vyšší dřevina s vyvinutým kmenem a korunou
  • Keř - vyšší dřevina větvená na bázi
  • Keříček - rostlina vysoká zpravidla do 30 cm, zahrnující i druh, u něhož z dřevnaté báze vyrůstají přímé bylinné prýty, které na podzim odumírají s výjimkou nejspodnější části s obnovovacími pupeny
  • Dřevnatá liána - je popínavá rostlina s dřevnatým stonkem. Není schopna vzpřímeného růstu bez opory
  • Parazitický epifyt - je organismus rostoucí a parazitující na žijící rostlině

Dřeviny ČR obsahují seznam a základní popis původních (autochtonních) a nepůvodních dřevin vyskytujících se na území České republiky. Celkem ke dni 07.09.2017 evidováno 799 taxonů (161 rodů) tj.: 250 (31.29 %) stromů, 435 (54.44 %) keřů, 89 (11.14 %) keříčků, 20 (2.5 %) dřevnatých lián a 5 (0.63 %) parazitických epifytů:

Obsah

1 aktinidie [Actinidia] (1x)

1.1 Aktinidie lahodná Actinidia deliciosa^[1^]Rod: aktinidie, Actinidia^
Dřevnatá liána 9 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (A. Chev.) C. F. Liang et A. L. Ferguson

2 bez [Sambucus] (2x)

2.1 Bez černý Sambucus nigra^[1^]Rod: bez, Sambucus^
Keř 3-7 m, GBIO^: 1-5 C 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
2.2 Bez červený (hroznatý) Sambucus racemosa^[1^]Rod: bez, Sambucus^
Keř 2-6 m, GBIO^: 4-8 BC 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

3 bělostník [Krascheninnikovia] (1x)

3.1 Bělostník růžkatý Krascheninnikovia ceratoides^[1^]Rod: bělostník, Krascheninnikovia^
Keř 0,2-1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NA (NA)Autor citace: (L.) Gueldenst.

4 bílojetel [Dorycnium] (2x)

4.1 Bílojetel bylinný Dorycnium herbaceum^[1^]Rod: bílojetel, Dorycnium^
Keříček 0,3-0,7 m, GBIO^: 1-4 D 1PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Vill.
4.2 Bílojetel německý Dorycnium germanicum^[1^]Rod: bílojetel, Dorycnium^
Keříček 0,2-0,5 m, GBIO^: 1-3 D 1PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: (Gremli) Rikli

5 borovice [Pinus] (26x)

5.1 Borovice Banksova, Banksovka BKS[5]Pinus banksiana^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 5-25 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Lamb.
5.2 Borovice Čelakovských, Borovice kleč × Borovice lesní Pinus ×celakovskiorum^[1^], Pinus mugo × Pinus sylvestris^ [1^]Rod: borovice, Pinus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Asch. et Graebn.
5.3 Borovice černá BOC[5]Pinus nigra^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 15-40 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: J. F. Arnold
5.4 Borovice černá pravá Pinus nigra subsp. nigra^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 15-40 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)
5.5 Borovice himálajská Pinus wallichiana^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 30-70 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: A. B. Jacks.
5.6 Borovice hrbolkatá Pinus attenuata^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Keř (Strom) 10-24 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: Lemm.
5.7 Borovice hustokvětá Pinus densiflora^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 36 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: Siebold et Zucc.
5.8 Borovice Jeffreyova Pinus jeffreyi^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 30-60 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Grev. et Balf.
5.9 Borovice kleč, kosodřevina KOS[5]Pinus mugo^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Keř 0,3-3 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Turra
5.10 Borovice lesní, sosna BO[5]Pinus sylvestris^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 5-40 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
5.11 Borovice lesní × Borovice pyrenejská (pravá) Pinus ×rhaetica^[1^], Pinus sylvestris × Pinus uncinata (subsp. uncinata)^ [1^]Rod: borovice, Pinus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Brügger
5.12 Borovice lesní × Borovice pyrenejská blatka Pinus ×rhaetica nothosubsp. digenea^[1^], Pinus ×digenea^ [1^], Pinus sylvestris × Pinus uncinata subsp. uliginosa^ [1^]Rod: borovice, Pinus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Beck) K. Richt.
5.13 Borovice limba, Limba LMB[5]Pinus cembra^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 10-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
5.14 Borovice ohebná Pinus flexilis^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 20-25 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: E. James
5.15 Borovice pichlavá Pinus pungens^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 10-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: Lamb.
5.16 Borovice pokroucená BOP[5]Pinus contorta^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 10-25 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Loudon
5.17 Borovice pyrenejská Pinus uncinata^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 4-20 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (LC)Autor citace: Ramond ex DC.
5.18 Borovice pyrenejská blatka, Blatka BL[5]Pinus uncinata subsp. uliginosa^[1^], Pinus rotundata^ [1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 4-20 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: (G. E. Neumann) Businský
5.19 Borovice přímořská Pinus pinaster^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 40 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: Aiton
5.20 Borovice rumelská Pinus peuce^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 20-40 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (NT)Autor citace: Griseb.
5.21 Borovice skalní Pinus scopulorum^[1^]Rod: borovice, Pinus^
StromPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Engelm.) Lemmon
5.22 Borovice těžká Pinus ponderosa^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 15-50 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: P. Lawson et C. Lawson
5.23 Borovice tuhá Pinus rigida^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 10-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Mill.
5.24 Borovice vejmutovka, Vejmutovka VJ[5]Pinus strobus^[1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 20-40 mPD: N, ISND: I, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: L.
5.25 Borovice vystoupavá, Borovice kleč × Borovice pyrenejská Pinus ×ascendens^[1^], Pinus mugo × Pinus uncinata^ [1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 5-10 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Businský
5.26 Borovice vystoupavá rašelinná Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi^[1^], Pinus ×pseudopumilio^ [1^]Rod: borovice, Pinus^
Strom 5-10 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Businský

6 brslen [Euonymus] (3x)

6.1 Brslen bradavičnatý Euonymus verrucosus^[1^], Euonymus verrucosa^ [1^]Rod: brslen, Euonymus^
Keř 1-4 m, GBIO^: 1-4 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Scop.
6.2 Brslen evropský Euonymus europaeus^[1^], Euonymus europaea^ [1^]Rod: brslen, Euonymus^
Keř 2-5 m, GBIO^: 1-5 BC 3-4PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
6.3 Brslen Fortuneův Euonymus fortunei^[1^]Rod: brslen, Euonymus^
Keř 5-20 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Turcz.) Hand.-Mazz.

7 brusnice [Vaccinium] (8x)

7.1 Borůvka bažinná, Vlochyně Vaccinium uliginosum^[1^]Rod: brusnice, Vaccinium^
Keříček 0,15-0,5 m, GBIO^: 4-9 A! 6PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
7.2 Brusnice borůvka, Borůvka Vaccinium myrtillus^[1^]Rod: brusnice, Vaccinium^
Keříček 0,15-0,6 m, GBIO^: 2-9 A 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
7.3 Brusnice borůvka × Brusnice brusinka Vaccinium ×intermedium^[1^], Vaccinium myrtillus × Vaccinium vitis-idaea^ [1^]Rod: brusnice, Vaccinium^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Ruthe
7.4 Brusnice brusinka, Brusinka Vaccinium vitis-idaea^[1^]Rod: brusnice, Vaccinium^
Keříček 0,1-0,3 m, GBIO^: 2-9 A! 2 (6)PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
7.5 Brusnice brusinka pravá, Brusinka Vaccinium vitis-idaea subsp. vitis-idaea^[1^]Rod: brusnice, Vaccinium^
Keříček 0,1-0,3 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)
7.6 Brusnice chocholičnatá (kanadská borůvka) Vaccinium corymbosum^[1^]Rod: brusnice, Vaccinium^
Keř 1-3 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
7.7 Klikva bahenní Vaccinium oxycoccos^[1^], Oxycoccus palustris^ [1^]Rod: brusnice, Vaccinium^
Keříček 0,01-0,06 m, GBIO^: 4-8 A! 6PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
7.8 Klikva maloplodá Vaccinium microcarpum^[1^], Oxycoccus microcarpus^ [1^]Rod: brusnice, Vaccinium^
Keříček 0,01-0,03 mPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: (Rupr.) Schmalh.

8 břečťan [Hedera] (1x)

8.1 Břečťan popínavý Hedera helix^[1^]Rod: břečťan, Hedera^
Dřevnatá liána 20 m, GBIO^: 1-4 BD 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.

9 břestovec [Celtis] (1x)

9.1 Břestovec západní Celtis occidentalis^[1^]Rod: břestovec, Celtis^
Strom 10-25 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

10 bříza [Betula] (14x)

10.1 Bříza bělokorá, Bříza bradavičnatá BR[5]Betula pendula^[1^]Rod: bříza, Betula^
Strom 5-25 m, GBIO^: 1-6(7) AB 2-5PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Roth
10.2 Bříza bělokorá × Bříza pýřitá Betula ×aurata^[1^], Betula pendula × Betula pubescens^ [1^]Rod: bříza, Betula^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Borkh.
10.3 Bříza bělokorá pravá Betula pendula var. pendula^[1^]Rod: bříza, Betula^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Roth
10.4 Bříza bělokorá tmavá Betula pendula var. obscura^[1^], Betula obscura^ [1^]Rod: bříza, Betula^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Kotula ex Fiek) Olšavská
10.5 Bříza karpatská Betula carpatica^[1^]Rod: bříza, Betula^
Keř (Strom) 4-12 m, GBIO^: 7-8 A 3-5PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (DD)Autor citace: Waldst. et Kit. ex Willd.
10.6 Bříza karpatská × Bříza trpasličí Betula ×seideliana^[1^], Betula carpatica × Betula nana^ [1^]Rod: bříza, Betula^
Strom (Keř)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Missbach
10.7 Bříza nízká Betula humilis^[1^]Rod: bříza, Betula^
Keř 0,5-2 mPD: O, KO ČR^ (svět^): RE (LC)Autor citace: Schrank
10.8 Bříza ojcovská Betula oycoviensis^[1^]Rod: bříza, Betula^
Keř (Strom) 5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (DD)Autor citace: Besser
10.9 Bříza papírovitá Betula papyrifera^[1^]Rod: bříza, Betula^
Strom 15-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Marshall
10.10 Bříza pýřitá BRP[5]Betula pubescens^[1^]Rod: bříza, Betula^
Strom 8-20 m, GBIO^: 1-8 A 5-6PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Ehrh.
10.11 Bříza skalní Betula petraea^[1^]Rod: bříza, Betula^
Keř (Strom), GBIO^: břízaPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Sýkora ined.
10.12 Bříza trpasličí, zakrslá Betula nana^[1^]Rod: bříza, Betula^
Keř 0,2-0,6 m, GBIO^: 6-7 A 6PD: O, KO ČR^ (svět^): EN (LC)Autor citace: L.
10.13 Bříza tuhá, Bříza habrolistá Betula lenta^[1^]Rod: bříza, Betula^
StromPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
10.14 Bříza žlutá Betula alleghaniensis^[1^]Rod: bříza, Betula^
StromPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Britton

11 buk [Fagus] (1x)

11.1 Buk lesní BK[5]Fagus sylvatica^[1^]Rod: buk, Fagus^
Strom 35-45 m, GBIO^: 2-6 B~ 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

12 bytel [Bassia] (1x)

12.1 Bytel rozprostřený Bassia prostrata^[1^], Kochia prostrata^ [1^]Rod: bytel, Bassia^
Keříček 0,1-0,3 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (NE)Autor citace: (L.) Beck

13 cesmína [Ilex] (1x)

13.1 Cesmína ostrolistá Ilex aquifolium^[1^]Rod: cesmína, Ilex^
Keř (Strom) 1-10 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

14 cypřišek [Chamaecyparis] (3x)

14.1 Cypřišek hrachonosný Chamaecyparis pisifera^[1^]Rod: cypřišek, Chamaecyparis^
Strom 2-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Siebold et Zucc.) Endl.
14.2 Cypřišek Lawsonův Chamaecyparis lawsoniana^[1^]Rod: cypřišek, Chamaecyparis^
Strom 2-30 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NT)Autor citace: (Al. Murray) Parl.
14.3 Cypřišek nutkajský, Cypřišek nutka Chamaecyparis nootkatensis^[1^]Rod: cypřišek, Chamaecyparis^
Strom 2-40 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (D. Don) Spach

15 čičorka [Coronilla] (1x)

15.1 Čičorka pochvatá Coronilla vaginalis^[1^]Rod: čičorka, Coronilla^
Keříček 0,15-0,4 m, GBIO^: 1-3 D 1PD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: Lam.

16 čilimník (cytisus) [Cytisus] (5x)

16.1 Čilimník černající Cytisus nigricans^[1^], Lembotropis nigricans^ [1^]Rod: čilimník (cytisus), Cytisus^
Keř 0,3-2 m, GBIO^: 1–4 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
16.2 Čilimník černající pravý Cytisus nigricans subsp. nigricans^[1^]Rod: čilimník (cytisus), Cytisus^
Keř 0,3-2 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)
16.3 Čilimník poléhavý Cytisus procumbens^[1^]Rod: čilimník (cytisus), Cytisus^
Keříček 0,2-0,7 m, GBIO^: 1-2 D 1PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: (Willd.) Spreng.
16.4 Janovec metlatý Cytisus scoparius^[1^]Rod: čilimník (cytisus), Cytisus^
Keř 0,5-2,5 m, GBIO^: 2-5 AB 3PD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (L.) Link
16.5 Janovec metlatý pravý Cytisus scoparius subsp. scoparius^[1^]Rod: čilimník (cytisus), Cytisus^
Keř 0,5-2,5 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)

17 čilimník (chamaecytisus) [Chamaecytisus] (7x)

17.1 Čilimník bílý Chamaecytisus albus^[1^]Rod: čilimník (chamaecytisus), Chamaecytisus^
Keříček 0,2-0,6 m, GBIO^: 1-2 BD 1PD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: (Hacq.) Rothm.
17.2 Čilimník nachový Chamaecytisus purpureus^[1^]Rod: čilimník (chamaecytisus), Chamaecytisus^
KeříčekPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Scop.) Link
17.3 Čilimník nízký Chamaecytisus supinus^[1^]Rod: čilimník (chamaecytisus), Chamaecytisus^
Keříček 0,2-0,7 m, GBIO^: 1-4 B 2PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: (L.) Link
17.4 Čilimník prodloužený Chamaecytisus elongatus^[1^]Rod: čilimník (chamaecytisus), Chamaecytisus^
KeřPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Waldst. et Kit.) Link
17.5 Čilimník rakouský Chamaecytisus austriacus^[1^]Rod: čilimník (chamaecytisus), Chamaecytisus^
Keříček 0,3-0,7 m, GBIO^: 1-2 BD 1PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: (L.) Link
17.6 Čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis^[1^]Rod: čilimník (chamaecytisus), Chamaecytisus^
Keříček 0,1-0,3 m, GBIO^: 1-3 B~ 1PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: (Schaeff.) Rothm.
17.7 Čilimník zelenavý Chamaecytisus virescens^[1^]Rod: čilimník (chamaecytisus), Chamaecytisus^
Keříček 0,2-0,7 m, GBIO^: 1-3 B 2PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: (Kováts ex Neilr.) Dostál

18 čimišník [Caragana] (2x)

18.1 Čimišník křovitý Caragana frutex^[1^]Rod: čimišník, Caragana^
Keř 0,5-3 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (L.) K. Koch
18.2 Čimišník stromovitý Caragana arborescens^[1^]Rod: čimišník, Caragana^
Keř 2-4 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Lam.

19 devaterka [Fumana] (1x)

19.1 Devaterka poléhavá Fumana procumbens^[1^]Rod: devaterka, Fumana^
Keříček 0,1-0,3 m, GBIO^: 1-2 D 1PD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: (Dunal) Gren. et Godr.

20 devaterník [Helianthemum] (8x)

20.1 Devaterník skalní Helianthemum rupifragum^[1^]Rod: devaterník, Helianthemum^
Keříček 0,05-0,2 m, GBIO^: 4-6 D 2PD: O, KO ČR^ (svět^): RE (NE)Autor citace: A. Kern.
20.2 Devaterník šedý Helianthemum canum^[1^]Rod: devaterník, Helianthemum^
Keříček 0,05-0,2 m, GBIO^: 1-2 D 1PD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: (L.) Baumg.
20.3 Devaterník šedý pravý Helianthemum canum subsp. canum^[1^]Rod: devaterník, Helianthemum^
Keříček 0,05-0,2 mPD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)
20.4 Devaterník penízkovitý Helianthemum nummularium^[1^]Rod: devaterník, Helianthemum^
Keříček 0,1-0,2 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (L.) Mill.
20.5 Devaterník penízkovitý pravý Helianthemum nummularium subsp. nummularium^[1^]Rod: devaterník, Helianthemum^
Keříček 0,1-0,2 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)
20.6 Devaterník velkokvětý Helianthemum grandiflorum^[1^]Rod: devaterník, Helianthemum^
Keříček 0,1-0,4 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Scop.) DC.
20.7 Devaterník velkokvětý pravý Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum^[1^]Rod: devaterník, Helianthemum^
Keříček 0,1-0,4 mPD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)
20.8 Devaterník velkokvětý tmavý Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum^[1^]Rod: devaterník, Helianthemum^
Keříček 0,1-0,4 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Pers. ex Wahlenb.) Holub

21 douglaska [Pseudotsuga] (2x)

21.1 Douglaska sivá Pseudotsuga glauca^[1^]Rod: douglaska, Pseudotsuga^
Strom 10-40 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Mayr
21.2 Douglaska tisolistá DG[5]Pseudotsuga menziesii^[1^]Rod: douglaska, Pseudotsuga^
Strom 25-70 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Mirb.) Franco

22 dřezovec [Gleditsia] (1x)

22.1 Dřezovec trojtrnný Gleditsia triacanthos^[1^]Rod: dřezovec, Gleditsia^
Strom 20-35 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

23 dřišťál [Berberis] (3x)

23.1 Dřišťál Juliin Berberis julianae^[1^]Rod: dřišťál, Berberis^
Keř 2-3 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: C. K. Schneid.
23.2 Dřišťál obecný Berberis vulgaris^[1^]Rod: dřišťál, Berberis^
Keř 1,5-3 m, GBIO^: 1-4 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: L.
23.3 Dřišťál Thunbergův Berberis thunbergii^[1^]Rod: dřišťál, Berberis^
Keř 0,5-2 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: DC.

24 dřín [Cornus] (8x)

24.1 Dřín jarní, Svída dřín, Dřín Cornus mas^[1^]Rod: dřín, Cornus^
Keř 2-6 m, GBIO^: 1-3 B~ 1-2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
24.2 Dřín květnatý Cornus florida^[1^], Cynoxylon floridum^ [1^]Rod: dřín, Cornus^
Keř 7-12 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
24.3 Svída bílá Cornus alba^[1^]Rod: dřín, Cornus^
Keř 1-3 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
24.4 Svída krvavá Cornus sanguinea^[1^]Rod: dřín, Cornus^
Keř 2-5 m, GBIO^: 1-4 B 3PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: L.
24.5 Svída krvavá jižní Cornus sanguinea subsp. australis^[1^]Rod: dřín, Cornus^
Keř, GBIO^: C4PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: (C. A. Mey.) Soó
24.6 Svída krvavá uherská Cornus sanguinea subsp. hungarica^[1^]Rod: dřín, Cornus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: (Kárpáti) Soó
24.7 Svída krvavá pravá Cornus sanguinea subsp. sanguinea^[1^]Rod: dřín, Cornus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
24.8 Svída výběžkatá Cornus sericea^[1^]Rod: dřín, Cornus^
Keř 1-2,5 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

25 dub [Quercus] (21x)

25.1 Dub bažinný DBB[5]Quercus palustris^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom 20-25 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Münchh.
25.2 Dub balkánský, Dub uherský Quercus frainetto^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom 15-35 m, GBIO^: 1-2 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Ten.
25.3 Dub cer, Cer CER[5]Quercus cerris^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom 15-35 m, GBIO^: 1-3 B 2PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (LC)Autor citace: L.
25.4 Dub červený DBC[5]Quercus rubra^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom 20-30 mPD: N, ISND: I, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
25.5 Dub jadranský Quercus virgiliana^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom, GBIO^: 1-2 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: (Ten.) Ten.
25.6 Dub letní, Křemelák DB[5]Quercus robur^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom 15-45 m, GBIO^: 1-4 B~ (2)4-5PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
25.7 Dub mnohoplodý Quercus polycarpa^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom, GBIO^: 1-3 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: Schur
25.8 Dub mnohoplodý × Dub pýřitý Quercus ×streimii^[1^], Quercus ×dacica^ [1^], Quercus polycarpa × Quercus pubescens^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Heuff.) Freyn
25.9 Dub pýřitý, Šipák DBP[5]Quercus pubescens^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom (Keř) 2-20 m, GBIO^: 1-3 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: Willd.
25.10 Dub pýřitý × Dub jadranský Quercus ×budensis^[1^], Quercus pubescens × Quercus virgiliana^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Borbás) Borbás
25.11 Dub velkokvětý Quercus macranthera^[1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Fisch. et C. A. Mey. ex Hohen.
25.12 Dub zimní, Drnák DBZ[5]Quercus petraea^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom 10-40 m, GBIO^: 1-4 B~ 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Matt.) Liebl.
25.13 Dub zimní × Dub letní Quercus ×rosacea^[1^], Quercus petraea × Quercus robur^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Bechst.
25.14 Dub zimní × Dub mnohoplodý Quercus ×sooi^[1^], Quercus petraea × Quercus polycarpa^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Mátyás
25.15 Dub zimní × Dub pýřitý Quercus ×calvescens^[1^], Quercus petraea × Quercus pubescens^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Vuk.
25.16 Dub žlutavý Quercus dalechampii^[1^]Rod: dub, Quercus^
Strom 30 m, GBIO^: 1-3 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (DD)Autor citace: Ten.
25.17 Dub žlutavý × Dub jadranský Quercus ×cazanensis^[1^], Quercus dalechampii × Quercus virgiliana^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Pasc.
25.18 Dub žlutavý × Dub letní Quercus ×pseudodalechampii^[1^], Quercus dalechampii × Quercus robur^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Cretz.
25.19 Dub žlutavý × Dub mnohoplodý Quercus ×barnovae^[1^], Quercus dalechampii × Quercus polycarpa^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Georgescu et Dobrescu
25.20 Dub žlutavý × Dub pýřitý Quercus ×pseudopubescens^[1^], Quercus dalechampii × Quercus pubescens^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Dobrescu et Beldie
25.21 Dub žlutavý × Dub zimní Quercus ×benkoei^[1^], Quercus dalechampii × Quercus petraea^ [1^]Rod: dub, Quercus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Mátyás

26 fíkovník [Ficus] (1x)

26.1 fíkovník smokvoň Ficus carica^[1^]Rod: fíkovník, Ficus^
Keř 0,5-2 mPD: A, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

27 habr [Carpinus] (2x)

27.1 Habr obecný HB[5]Carpinus betulus^[1^]Rod: habr, Carpinus^
Strom 6-30 m, GBIO^: 1-4 B 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
27.2 Habr východní Carpinus orientalis^[1^]Rod: habr, Carpinus^
Strom (Keř) 3-5 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Mill.

28 habrovec [Ostrya] (1x)

28.1 Habrovec habrolistý Ostrya carpinifolia^[1^]Rod: habrovec, Ostrya^
Strom (Keř) 10-20 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Scop.

29 hlodáš [Ulex] (1x)

29.1 Hlodáš evropský Ulex europaeus^[1^]Rod: hlodáš, Ulex^
Keř 1-2,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

30 hlohyně [Pyracantha] (1x)

30.1 Hlohyně šarlatová Pyracantha coccinea^[1^]Rod: hlohyně, Pyracantha^
Keř 1-2 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: M. J. Roem.

31 hloh [Crataegus] (31x)

31.1 Hloh břekolistý Crataegus coccinea^[1^], Crataegus pedicellata^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 2,5-10 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
31.2 Hloh černý Crataegus nigra^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: C, KO ČR^ (svět^): LC (EN)Autor citace: Waldst. et Kit.
31.3 Hloh jednosemenný Crataegus monogyna^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 2-10 m, GBIO^: 1-4 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Jacq.
31.4 Hloh kališný, Hloh obecný × Hloh Lindmanův Crataegus ×calycina^[1^], Crataegus levigata × Crataegus lindmanii^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 2-5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Peterm.
31.5 Hloh kališný × Hloh Lindmanův Crataegus ×calycina × Crataegus lindmanii^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.6 Hloh křivokališný, Hloh podhorský Crataegus rhipidophylla^[1^], Crataegus praemonticola^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 2-8 m, GBIO^: 2-5 B~ 3PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (LC)Autor citace: Gand.
31.7 Hloh kožolistý, Hloh ostruhatý × Hloh pýřitý Crataegus ×lavallei^[1^], Crataegus crus-galli × Crataegus pubescens^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 4-7 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.8 Hloh Lindmanův Crataegus lindmanii^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř 2-4 m, GBIO^: 3-5 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: Hrabětová
31.9 Hloh Lindmanův × Hloh jednosemenný Crataegus lindmanii × Crataegus monogyna^[1^], Crataegus × monoli^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.10 Hloh Lindmanův × Hloh křivokališný Crataegus lindmanii × Crataegus rhipidophylla^[1^], Crataegus lindmanii × Crataegus praemonticola^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.11 Hloh Lindmanův × Hloh velkoplodý Crataegus lindmanii × Crataegus ×macrocarpa^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.12 Hloh měkký Crataegus mollis^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Strom (Keř)PD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Torr. et A. Gray) Scheele
31.13 Hloh obecný Crataegus levigata^[1^], Crataegus laevigata^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 1-10 m, GBIO^: 1-5 B~ 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Poir.) DC.
31.14 Hloh obecný × Hloh prostřední Crataegus levigata × Crataegus ×media^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.15 Hloh obecný × Hloh velkoplodý Crataegus levigata × Crataegus ×macrocarpa^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.16 Hloh okrouhlolistý Crataegus chrysocarpa^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 1,5-7 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Ashe
31.17 Hloh ostruhatý Crataegus crus-galli^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 4-8 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
31.18 Hloh pětisemenný Crataegus pentagyna^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Waldst. et Kit. ex Willd.
31.19 Hloh popletený Crataegus intricata^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 1,5-4 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Lange
31.20 Hloh prostřední, Hloh obecný × Hloh jednosemenný Crataegus ×media^[1^], Crataegus levigata × Crataegus monogyna^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 2-5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Bechst.
31.21 Hloh prostřední × Hloh jednosemenný Crataegus ×media × Crataegus monogyna^[1^], ?Crataegus × intermixta^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.22 Hloh slivoňolistý Crataegus persimilis^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Strom (Keř) 3-7 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Sarg.
31.23 Hloh tečkovaný Crataegus punctata^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Strom (Keř)PD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Jacq.
31.24 Hloh tuholistý, Hloh jednosemenný × Hloh křivokališný Crataegus ×fallacina^[1^], Crataegus monogyna × Crataegus rhipidophylla^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 2-7 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Klokov
31.25 Hloh tuholistý × Hloh jednosemenný Crataegus ×fallacina × Crataegus monogyna^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.26 Hloh tuholistý × Hloh křivokališný Crataegus ×fallacina × Crataegus rhipidophylla^[1^], Crataegus ×fallacina × Crataegus praemonticola (?Crataegus gracilis)^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.27 Hloh velkoplodý, Hloh obecný × Hloh křivokališný Crataegus ×macrocarpa^[1^], Crataegus levigata × Crataegus rhipidophylla^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom) 2-5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Hegetschw.
31.28 Hloh velkoplodý × Hloh křivokališný Crataegus ×macrocarpa × Crataegus rhipidophylla^[1^], Crataegus × macrocarpa × Crataegus praemonticola (?Crataegus silesiaca)^ [1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
31.29 Hloh vějířovitý Crataegus flabellata^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Bosc ex Spach) K. Koch
31.30 Hloh višňový Crataegus tournefortii^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
KeřPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Griseb.
31.31 Hloh východní Crataegus orientalis^[1^]Rod: hloh, Crataegus^
Keř (Strom)PD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Mill.) M. Bieb.

32 hlošina [Elaeagnus] (3x)

32.1 Hlošina okoličnatá Elaeagnus umbellata^[1^]Rod: hlošina, Elaeagnus^
Keř 2-4 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Thunb.
32.2 Hlošina stříbrná Elaeagnus commutata^[1^]Rod: hlošina, Elaeagnus^
Keř 1,5-2,5 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Bernh. ex Rydb.
32.3 Hlošina úzkolistá („Česká oliva“) Elaeagnus angustifolia^[1^]Rod: hlošina, Elaeagnus^
Strom 5-10 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

33 hortenzie [Hydrangea] (2x)

33.1 Hortenzie stromkovitá Hydrangea arborescens^[1^]Rod: hortenzie, Hydrangea^
Keř 1-3 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
33.2 Hortenzie velkolistá Hydrangea macrophylla^[1^]Rod: hortenzie, Hydrangea^
Keř 1-2 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Thunb.) Ser.

34 hroznovec [Exochorda] (1x)

34.1 Hroznovec hroznatý Exochorda racemosa^[1^]Rod: hroznovec, Exochorda^
Keř 10-15 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Lindl.) Rehder

35 hrušeň [Pyrus] (4x)

35.1 Hrušeň obecná Pyrus communis^[1^]Rod: hrušeň, Pyrus^
Strom 10-15 mPD: A, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
35.2 Hrušeň obecná × Hrušeň polnička Pyrus ×amphigenea^[1^], Pyrus communis × Pyrus pyraster^ [1^]Rod: hrušeň, Pyrus^
StromPD: A, ISND: N, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Domin ex Dostálek
35.3 Hrušeň polnička HR[5]Pyrus pyraster^[1^]Rod: hrušeň, Pyrus^
Strom 7-20 m, GBIO^: 1-3 B~ 2(4)PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: (L.) Burgsd.
35.4 Hrušeň sněhobílá Pyrus nivalis^[1^]Rod: hrušeň, Pyrus^
Strom 10-16 mPD: A, ISND: C, KO ČR^ (svět^): DD (NT)Autor citace: Jacq.

36 iberka [Iberis] (2x)

36.1 Iberka skalní Iberis saxatilis^[1^]Rod: iberka, Iberis^
Keříček 0,05-0,1 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
36.2 Iberka vždyzelená Iberis sempervirens^[1^]Rod: iberka, Iberis^
Keříček 0,2-0,3 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.

37 ibišek [Hibiscus] (1x)

37.1 Ibišek syrský Hibiscus syriacus^[1^]Rod: ibišek, Hibiscus^
Keř 3 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.

38 jabloň [Malus] (8x)

38.1 Jabloň domácí Malus domestica^[1^]Rod: jabloň, Malus^
Strom (Keř) 6-14 mPD: A, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Borkh.
38.2 Jabloň domácí × Jabloň lesní Malus ×dasyphylla^[1^], Malus domestica × Malus sylvestris^ [1^]Rod: jabloň, Malus^
Strom (Keř)PD: A, ISND: N, KO ČR^ (svět^): NE (DD)Autor citace: Borkh.
38.3 Jabloň drobnoplodá Malus baccata^[1^]Rod: jabloň, Malus^
Strom (Keř) 5-10 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (L.) Borkh.
38.4 Jabloň hnědá Malus fusca^[1^]Rod: jabloň, Malus^
Strom (Keř) 1-5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Raf.) C. K. Schneid.
38.5 Jabloň lesní JB[5]Malus sylvestris^[1^]Rod: jabloň, Malus^
Strom (Keř) 4-10 m, GBIO^: 1-4 B~ 3(4)PD: O, KO ČR^ (svět^): DD (DD)Autor citace: Mill.
38.6 Jabloň mnohokvětá Malus floribunda^[1^]Rod: jabloň, Malus^
Strom (Keř) 4-10 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Siebold ex Van Houtte
38.7 Jabloň purpurová Malus ×purpurea^[1^], Malus × atrosanguinea × Malus niedzwetzkyana -^ [1^]Rod: jabloň, Malus^
Keř (Strom) 5-8 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Barbier et al.) Rehder
38.8 Jabloň zakrslá Malus pumila^[1^]Rod: jabloň, Malus^
Strom (Keř)PD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Mill.

39 jalovec [Juniperus] (6x)

39.1 Jalovec čínský Juniperus chinensis^[1^]Rod: jalovec, Juniperus^
Strom (Keř) 25 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
39.2 Jalovec chvojka Juniperus sabina^[1^]Rod: jalovec, Juniperus^
Keř 0,2-2 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
39.3 Jalovec obecný JAL[5]Juniperus communis^[1^]Rod: jalovec, Juniperus^
Keř (Strom) 0,1-12 m, GBIO^: 1-7 B~ 2(6)PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: L.
39.4 Jalovec obecný nízký Juniperus communis subsp. nana^[1^], Juniperus communis subsp. alpina^ [1^]Rod: jalovec, Juniperus^
Keř 0,1-1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Syme
39.5 Jalovec obecný pravý Juniperus communis subsp. communis^[1^]Rod: jalovec, Juniperus^
Keř (Strom) 1-12 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)
39.6 Jalovec virginský Juniperus virginiana^[1^]Rod: jalovec, Juniperus^
Strom (Keř)PD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

40 jasan [Fraxinus] (6x)

40.1 Jasan americký JSA[5]Fraxinus americana^[1^]Rod: jasan, Fraxinus^
Strom 20-35 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (CR)Autor citace: L.
40.2 Jasan pensylvánský Fraxinus pennsylvanica^[1^]Rod: jasan, Fraxinus^
Strom 15-25 mPD: N, ISND: I, KO ČR^ (svět^): LC (CR)Autor citace: Marshall
40.3 Jasan úzkolistý JSU[5]Fraxinus angustifolia^[1^]Rod: jasan, Fraxinus^
Strom 20-35 m, GBIO^: 1 C 4PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: Vahl
40.4 Jasan úzkolistý podunajský Fraxinus angustifolia subsp. danubialis^[1^]Rod: jasan, Fraxinus^
Strom 20-35 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Pouzar
40.5 Jasan zimnář Fraxinus ornus^[1^]Rod: jasan, Fraxinus^
Strom 6-15 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
40.6 Jasan ztepilý JS[5]Fraxinus excelsior^[1^]Rod: jasan, Fraxinus^
Strom 20-35 m, GBIO^: 1-6 C 3-5, 2-4 CD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NT)Autor citace: L.

41 javor [Acer] (10x)

41.1 Javor babyka, Babyka BB[5]Acer campestre^[1^]Rod: javor, Acer^
Strom (Keř) 10-15 m, GBIO^: 1-3 BC 3-4, 1-3 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
41.2 Javor dlanitolistý Acer palmatum^[1^]Rod: javor, Acer^
Keř (Strom) 1-15 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Thunb.
41.3 Javor jasanolistý JVJ[5]Acer negundo^[1^]Rod: javor, Acer^
Strom 10-20 mPD: N, ISND: I, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: L.
41.4 Javor ginnala Acer ginnala^[1^]Rod: javor, Acer^
Keř (Strom) 2-7 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Maxim.
41.5 Javor japonský Acer japonicum^[1^]Rod: javor, Acer^
Keř (Strom) 7-10 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Thunb.
41.6 Javor klen, Klen KL[5]Acer pseudoplatanus^[1^]Rod: javor, Acer^
Strom 20-40 m, GBIO^: 3-7 C 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
41.7 Javor mléč, Mléč JV[5]Acer platanoides^[1^]Rod: javor, Acer^
Strom 20-30 m, GBIO^: 2-5 C 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
41.8 Javor montpeliérský Acer monspessulanum^[1^]Rod: javor, Acer^
Strom (Keř) 12 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
41.9 Javor stříbrný Acer saccharinum^[1^]Rod: javor, Acer^
Strom 20-35 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
41.10 Javor tatarský Acer tataricum^[1^]Rod: javor, Acer^
Keř (Strom) 2-8 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

42 jedle [Abies] (7x)

42.1 Jedle bělokorá JD[5]Abies alba^[1^]Rod: jedle, Abies^
Strom 20-60 m, GBIO^: 4-6 B~ 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Mill.
42.2 Jedle kavkazská JDK[5]Abies nordmanniana^[1^]Rod: jedle, Abies^
Strom 20-50 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Steven) Spach
42.3 Jedle nikkoská Abies homolepis^[1^]Rod: jedle, Abies^
Strom 30-40 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NT)Autor citace: Siebold et Zucc.
42.4 Jedle obrovská JDO[5]Abies grandis^[1^]Rod: jedle, Abies^
Strom 25-70 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Douglas ex D. Don) Lindl.
42.5 Jedle ojíněná JDJ[5]Abies concolor^[1^]Rod: jedle, Abies^
Strom 20-40 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Gordon et Glend.) Lindl. ex Hildebr.
42.6 jedle řecká Abies cephalonica^[1^]Rod: jedle, Abies^
Strom 30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Loudon
42.7 Jedle vznešená JDV[5]Abies procera^[1^]Rod: jedle, Abies^
Strom 40-80 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: Rehder

43 jerlín [Sophora] (1x)

43.1 Jerlín japonský Sophora japonica^[1^]Rod: jerlín, Sophora^
Strom 10-25 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.

44 jeřáb [Sorbus] (35x)

44.1 Jeřáb barrandienský Sorbus barrandienica^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-12 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: Vít et al.
44.2 Jeřáb bezdězský Sorbus pauca^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Keř 0,5-4 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: M. Lepší et P. Lepší
44.3 Jeřáb břek, Břek BRK[5]Sorbus torminalis^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom 5-25 m, GBIO^: 1-3 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (L.) Crantz
44.4 Jeřáb čertův Sorbus pontis-satanae^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-12 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: M. Lepší & P. Lepší
44.5 Jeřáb český Sorbus bohemica^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-9 m, GBIO^: 1-2 D 2PD: O, KO ČR^ (svět^): EN (EN)Autor citace: Kovanda
44.6 Jeřáb dubolistý Sorbus quernea^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: Kovanda
44.7 Jeřáb dunajský Sorbus danubialis^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 1-10 m, GBIO^: 1-3 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: (Jáv.) Kárpáti
44.8 Jeřáb dunajský × Jeřáb břek Sorbus ×kitaibeliana^[1^], Sorbus danubialis × Sorbus torminalis^ [1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Baksay et Kárpáti
44.9 Jeřáb džbánský Sorbus gemella^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-15 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (EN)Autor citace: Kovanda
44.10 Jeřáb hardecký Sorbus hardeggensis^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř), GBIO^: 1-2 B~ 3PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Kovanda
44.11 Jeřáb chlumní Sorbus collina^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 1-18 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: M. Lepší et al.
44.12 Jeřáb kornoutolistý Sorbus cucullifera^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-12 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: M. Lepší & P. Lepší
44.13 Jeřáb krasový Sorbus eximia^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-16 m, GBIO^: 1-2 D 2PD: O, KO ČR^ (svět^): EN (EN)Autor citace: Kovanda
44.14 Jeřáb labský Sorbus albensis^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-13 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (EN)Autor citace: M. Lepší et al.
44.15 Jeřáb Mougeotův Sorbus mougeotii^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-9 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Soy.-Will. et Godr.
44.16 Jeřáb manětínský Sorbus rhodanthera^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-14 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: Kovanda
44.17 Jeřáb milský Sorbus milensis^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 1-10 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: M. Lepší et al.
44.18 Jeřáb moravský Sorbus moravica^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-12 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: M. Lepší & P. Lepší
44.19 Jeřáb muk, Muk MK[5]Sorbus aria^[1^], Sorbus carpatica^ [1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-12 m, GBIO^: 2-4 D(B~) 2PD: O, KO ČR^ (svět^): VU (LC)Autor citace: (L.) Crantz
44.20 Jeřáb olšolistý Sorbus alnifrons^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-8 m, GBIO^: 2 AB 2PD: O, KO ČR^ (svět^): EN (EN)Autor citace: Kovanda
44.21 Jeřáb opominutý Sorbus omissa^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-12 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (EN)Autor citace: Velebil
44.22 Jeřáb oskeruše, Oskoruše Sorbus domestica^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom 8-12 m, GBIO^: 1-3 BD 2PD: A, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
44.23 Jeřáb podyjský Sorbus thayensis^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-10 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: M. Lepší & P. Lepší
44.24 Jeřáb polozpeřený, Jeřáb muk × Jeřáb ptačí Sorbus ×thuringiaca^[1^], Sorbus ×pinnatifida^ [1^], Sorbus aria × Sorbus aucuparia^ [1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-8 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Nyman) C. Fritsch
44.25 Jeřáb prostřední Sorbus intermedia^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom 5-17 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NA)Autor citace: (Ehrh.) Pers.
44.26 Jeřáb ptačí JR[5]Sorbus aucuparia^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 1-15 m, GBIO^: 2-8 B~ 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
44.27 Jeřáb moravský sladkoplodý (popis^)Sorbus aucuparia var. Moravica^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 16-18 mPD: C, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Zangerl.
44.28 Jeřáb ptačí olysalý Sorbus aucuparia var. glabrata^[1^], Sorbus aucuparia subsp. glabrata^ [1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Keř 1-3 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Wimm. et Grab.) C. K. Schneid.
44.29 Jeřáb ptačí pravý Sorbus aucuparia var. aucuparia^[1^], Sorbus aucuparia subsp. aucuparia^ [1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 3-15 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
44.30 Jeřáb ptačí × Jeřáb dunajský Sorbus ×abscondita^[1^], Sorbus aucuparia × Sorbus danubialis^ [1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř)PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Kovanda
44.31 Jeřáb rakouský Sorbus austriaca^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-15 m, GBIO^: 2-4 B~ 3PD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Beck) Hayek
44.32 Jeřáb řecký Sorbus graeca^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř), GBIO^: 1-3 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Spach) S. Schauer
44.33 Jeřáb soutěskový Sorbus portae-bohemicae^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Strom (Keř) 2-7 mPD: O, KO ČR^ (svět^): CR (CR)Autor citace: M. Lepší et al.
44.34 Jeřáb sudetský Sorbus sudetica^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Keř 0,3-3 m, GBIO^: 8-9 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): EN (EN)Autor citace: (Tausch) Bluff et al.
44.35 Jeřáb širolistý Sorbus latifolia^[1^]Rod: jeřáb, Sorbus^
Keř 5-16 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (VU)Autor citace: (Lam.) Pers.

45 jesenec [Celastrus] (2x)

45.1 Jesenec okrouhlolistý Celastrus orbiculatus^[1^]Rod: jesenec, Celastrus^
Dřevnatá liána 18 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Thunb.
45.2 Jesenec popínavý Celastrus scandens^[1^]Rod: jesenec, Celastrus^
Dřevnatá liána 9 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.

46 jilm [Ulmus] (3x)

46.1 Jilm drsný, Jilm horský JLH[5]Ulmus glabra^[1^]Rod: jilm, Ulmus^
Strom 10-40 m, GBIO^: 3-5 C 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (DD)Autor citace: Huds.
46.2 Jilm habrolistý JL[5]Ulmus minor^[1^]Rod: jilm, Ulmus^
Strom 0,5-30 m, GBIO^: 1-3 BC 4, 1-3 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (DD)Autor citace: Mill.
46.3 Jilm vaz JLV[5]Ulmus laevis^[1^]Rod: jilm, Ulmus^
Strom 8-35 m, GBIO^: 1-3 BC 4PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (DD)Autor citace: Pall.

47 jinan [Ginkgo] (1x)

47.1 Jinan dvoulaločný Ginkgo biloba^[1^]Rod: jinan, Ginkgo^
Strom 20-40 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (EN)Autor citace: L.

48 jírovec [Aesculus] (4x)

48.1 Jírovec maďal („koňský kaštan“) KS[5]Aesculus hippocastanum^[1^]Rod: jírovec, Aesculus^
Strom 15-25 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: L.
48.2 Jírovec pávie Aesculus pavia^[1^]Rod: jírovec, Aesculus^
Strom 4-10 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
48.3 Jírovec pleťový, Jírovec maďal × Jírovec pávie Aesculus ×carnea^[1^], Aesculus hippocastanum × Aesculus pavia^ [1^]Rod: jírovec, Aesculus^
Strom 15-20 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Hayne
48.4 Jírovec žlutý Aesculus flava^[1^], Aesculus octandra^ [1^]Rod: jírovec, Aesculus^
Strom 20-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Sol.

49 jmelí [Viscum] (4x)

49.1 Jmelí bílé Viscum album^[1^]Rod: jmelí, Viscum^
Parazitický epifyt 1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: L.
49.2 Jmelí bílé borovicové Viscum album subsp. austriacum^[1^]Rod: jmelí, Viscum^
Parazitický epifyt 1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Wiesb.) Vollm.
49.3 Jmelí bílé jedlové Viscum album subsp. abietis^[1^]Rod: jmelí, Viscum^
Parazitický epifyt 0,5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Wiesb.) Abrom.
49.4 Jmelí bílé pravé Viscum album subsp. album^[1^]Rod: jmelí, Viscum^
Parazitický epifyt 1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)

50 kalina [Viburnum] (5x)

50.1 Kalina Carlesiova Viburnum carlesii^[1^]Rod: kalina, Viburnum^
KeřPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Hemsl.
50.2 Kalina obecná Viburnum opulus^[1^]Rod: kalina, Viburnum^
Keř 1-5 m, GBIO^: 1-5 B~ 3-5PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
50.3 Kalina svraskalá Viburnum rhytidophyllum^[1^]Rod: kalina, Viburnum^
Keř 1-3 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Hemsl.
50.4 Kalina tušalaj Viburnum lantana^[1^]Rod: kalina, Viburnum^
Keř 1-3 m, GBIO^: 1-3 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
50.5 Kalina vonná Viburnum farreri^[1^]Rod: kalina, Viburnum^
Keř 5 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Stearn

51 kaštanovník [Castanea] (1x)

51.1 Kaštanovník jedlý, Kaštanovník setý KJ[5]Castanea sativa^[1^]Rod: kaštanovník, Castanea^
Strom 30 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Mill.

52 katalpa [Catalpa] (1x)

52.1 Katalpa trubačovitá Catalpa bignonioides^[1^]Rod: katalpa, Catalpa^
Strom 10-15 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (DD)Autor citace: Walter

53 kdouloň [Cydonia] (1x)

53.1 Kdouloň obecná Cydonia oblonga^[1^]Rod: kdouloň, Cydonia^
Strom (Keř) 1,5-6 mPD: A, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Mill.

54 kdoulovec [Chaenomeles] (2x)

54.1 Kdoulovec japonský Chaenomeles japonica^[1^]Rod: kdoulovec, Chaenomeles^
Keř 0,6-1 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Thunb.) Spach
54.2 Kdoulovec ozdobný Chaenomeles speciosa^[1^]Rod: kdoulovec, Chaenomeles^
Keř 1-3 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Sweet) Nakai

55 klokoč [Staphylea] (1x)

55.1 Klokoč zpeřený Staphylea pinnata^[1^]Rod: klokoč, Staphylea^
Keř 1,5-5 m, GBIO^: 1-3 CD 2-3PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (LC)Autor citace: L.

56 kolkwitzie [Kolkwitzia] (1x)

56.1 Kolkwitzie krásná Kolkwitzia amabilis^[1^]Rod: kolkwitzie, Kolkwitzia^
Keř 1-3 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Graebn.

57 komule [Buddleja] (2x)

57.1 Komule Davidova Buddleja davidii^[1^]Rod: komule, Buddleja^
Keř 2-5 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Franch.
57.2 Komule střídavolistá Buddleja alternifolia^[1^]Rod: komule, Buddleja^
Keř 2-4 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Maxim.

58 kopretinovec [Argyranthemum] (1x)

58.1 Kopretinovec dřevnatý Argyranthemum frutescens^[1^]Rod: kopretinovec, Argyranthemum^
Keříček 0,2-1,2 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (L.) Sch. Bip.

59 korkovník [Phellodendron] (1x)

59.1 Korkovník amurský Phellodendron amurense^[1^]Rod: korkovník, Phellodendron^
Strom 10-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Rupr.

60 kručinka [Genista] (4x)

60.1 Kručinka barvířská Genista tinctoria^[1^]Rod: kručinka, Genista^
Keříček 0,3-1 m, GBIO^: 1-4 AB 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
60.2 Kručinka chlupatá Genista pilosa^[1^]Rod: kručinka, Genista^
Keříček 0,15-0,3 m, GBIO^: 1-5 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
60.3 Kručinka křídlatá Genista sagittalis^[1^]Rod: kručinka, Genista^
Keříček 0,1-0,3 m, GBIO^: 2-4 AB 2PD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
60.4 Kručinka německá Genista germanica^[1^]Rod: kručinka, Genista^
Keříček 0,2-0,6 m, GBIO^: 2-4 AB 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

61 krušina [Frangula] (1x)

61.1 Krušina olšová Frangula alnus^[1^]Rod: krušina, Frangula^
Keř 1-4 m, GBIO^: 1-6 AB 4(5)PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Mill.

62 kryptomerie [Cryptomeria] (1x)

62.1 Kryptomerie japonská Cryptomeria japonica^[1^]Rod: kryptomerie, Cryptomeria^
Strom 20-70 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Thunb. ex L. f.) D. Don

63 křídlatec [Ptelea] (1x)

63.1 Křídlatec trojlistý Ptelea trifoliata^[1^]Rod: křídlatec, Ptelea^
Keř (Strom) 2-8 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

64 kustovnice [Lycium] (2x)

64.1 Kustovnice cizí Lycium barbarum^[1^]Rod: kustovnice, Lycium^
Keř 1-3 mPD: N, ISND: I, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
64.2 Kustovnice čínská Lycium chinense^[1^]Rod: kustovnice, Lycium^
KeřPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Mill.

65 kyhanka [Andromeda] (1x)

65.1 Kyhanka sivolistá Andromeda polifolia^[1^]Rod: kyhanka, Andromeda^
Keříček 0,15-0,3 m, GBIO^: 4-8 A! 5PD: O, KO ČR^ (svět^): VU (LC)Autor citace: L.

66 lapina [Pterocarya] (1x)

66.1 Lapina jasanolistá Pterocarya pterocarpa^[1^]Rod: lapina, Pterocarya^
Strom 15-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Michx.) Kunth ex Iljinsk.

67 levandule [Lavandula] (1x)

67.1 Levandule lékařská Lavandula angustifolia^[1^]Rod: levandule, Lavandula^
Keříček 0,2-0,6 mPD: A, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Mill.

68 lilek [Solanum] (3x)

68.1 Lilek nádherný Solanum pyracanthos^[1^]Rod: lilek, Solanum^
Keř 0,3-1,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (VU)Autor citace: Lam.
68.2 Lilek sodomský, Lilek ostnatý Solanum linnaeanum^[1^]Rod: lilek, Solanum^
Keř 0,5-3,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Hepper et P.-M. L. Jaeger
68.3 Lilek višňový Solanum pseudocapsicum^[1^]Rod: lilek, Solanum^
Keř 0,2-0,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.

69 liliovník [Liriodendron] (1x)

69.1 Liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera^[1^]Rod: liliovník, Liriodendron^
Strom 30-35 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

70 lípa [Tilia] (10x)

70.1 Lípa americká Tilia americana^[1^]Rod: lípa, Tilia^
Strom 30-43 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
70.2 Lípa obecná, Lípa srdčitá × Lípa velkolistá Tilia ×vulgaris^[1^], Tilia cordata × Tilia platyphyllos^ [1^]Rod: lípa, Tilia^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Hayne
70.3 Lípa řapíkatá Tilia petiolaris^[1^]Rod: lípa, Tilia^
Strom 20-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: DC.
70.4 Lípa srdčitá, Lípa malolistá LP[5]Tilia cordata^[1^]Rod: lípa, Tilia^
Strom 20-30 m, GBIO^: 1-3 BC 4, 2-5 BC-C 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Mill.
70.5 Lípa stříbrná LPS[5]Tilia tomentosa^[1^]Rod: lípa, Tilia^
Strom 10-20 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Moench
70.6 Lípa velkolistá LPV[5]Tilia platyphyllos^[1^]Rod: lípa, Tilia^
Strom 20-35 m, GBIO^: 1-2 CD 2, 3-5 C 3PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (LC)Autor citace: Scop.
70.7 Lípa velkolistá červenavá Tilia platyphyllos subsp. pseudorubra^[1^]Rod: lípa, Tilia^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: C. K. Schneid.
70.8 Lípa velkolistá pravá Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos^[1^]Rod: lípa, Tilia^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
70.9 Lípa velkolistá srdcolistá Tilia platyphyllos subsp. cordifolia^[1^]Rod: lípa, Tilia^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: (Besser) C. K. Schneid.
70.10 Lípa zelená Tilia euchlora^[1^]Rod: lípa, Tilia^
Strom 15-25 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: K. Koch

71 líska [Corylus] (3x)

71.1 Líska největší Corylus maxima^[1^]Rod: líska, Corylus^
Keř 3-5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (DD)Autor citace: Mill.
71.2 Líska obecná Corylus avellana^[1^]Rod: líska, Corylus^
Keř 2-6 m, GBIO^: 1-5 B 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
71.3 Líska turecká Corylus colurna^[1^]Rod: líska, Corylus^
Strom 12-20 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

72 loubinec [Parthenocissus] (3x)

72.1 Loubinec pětilistý Parthenocissus quinquefolia^[1^]Rod: loubinec, Parthenocissus^
Dřevnatá liána 5-30 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (L.) Planch.
72.2 Loubinec popínavý Parthenocissus inserta^[1^]Rod: loubinec, Parthenocissus^
Dřevnatá liána 4-15 mPD: N, ISND: I, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (A. Kern.) Fritsch
72.3 Loubinec trojlaločný Parthenocissus tricuspidata^[1^]Rod: loubinec, Parthenocissus^
Dřevnatá liána 5-20 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Siebold et Zucc.) Planch.

73 lýkovec [Daphne] (2x)

73.1 Lýkovec jedovatý Daphne mezereum^[1^]Rod: lýkovec, Daphne^
Keř 0,3-1 m, GBIO^: 2-8 B 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
73.2 Lýkovec vonný Daphne cneorum^[1^]Rod: lýkovec, Daphne^
Keříček 0,1-0,3 m, GBIO^: 1-4 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): CR (NE)Autor citace: L.

74 mahónie [Mahonia] (1x)

74.1 Mahónie cesmínolistá Mahonia aquifolium^[1^]Rod: mahónie, Mahonia^
Keř 0,5-1,8 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Pursh) Nutt.

75 maklura [Maclura] (1x)

75.1 Maklura oranžová, Maklura jablkovitá Maclura pomifera^[1^]Rod: maklura, Maclura^
Strom 5-20 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Raf.) C. K. Schneid.

76 manovec [Alhagi] (1x)

76.1 Manovec mouřenínský Alhagi maurorum^[1^]Rod: manovec, Alhagi^
Keř 0,6-1 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Medik.

77 mateřídouška [Thymus] (25x)

77.1 Mateřídouška alpinská Thymus alpestris^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,02-0,15 m, GBIO^: 8-9 B 2PD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: A. Kern.
77.2 Mateřídouška alpinská × Mateřídouška vejčitá obecná Thymus alpestris × Thymus pulegioides subsp. chamaedrys^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
77.3 Mateřídouška bělokvětá Thymus drucei^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Ronniger
77.4 Mateřídouška časná Thymus praecox^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,03-0,1 m, GBIO^: 1-3 BD 1PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Opiz
77.5 Mateřídouška časná × Mateřídouška úzkolistá Thymus ×korneckii^[1^], Thymus praecox × Thymus serpyllum^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Machule
77.6 Mateřídouška časná × Mateřídouška vejčitá obecná Thymus ×braunii^[1^], Thymus praecox × Thymus pulegioides subsp. chamaedrys^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Borbás
77.7 Mateřídouška časná pravá Thymus praecox subsp. praecox^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,03-0,1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)
77.8 Mateřídouška obecná, Tymián Thymus vulgaris^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,1-0,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
77.9 Mateřídouška olysalá Thymus glabrescens^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,08-0,3 m, GBIO^: 1-2 B~ 1PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Willd.
77.10 Mateřídouška olysalá × Mateřídouška časná Thymus ×subhirsutus^[1^], Thymus glabrescens × Thymus praecox^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Borbás et Heinr. Braun
77.11 Mateřídouška olysalá × Mateřídouška panonská Thymus ×sparsipilus^[1^], Thymus glabrescens × Thymus pannonicus^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Borbás
77.12 Mateřídouška olysalá × Mateřídouška úzkolistá Thymus ×schmidtii^[1^], Thymus glabrescens × Thymus serpyllum^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Čáp
77.13 Mateřídouška olysalá × Mateřídouška vejčitá obecná Thymus ×radoi^[1^], Thymus glabrescens × Thymus pulegioides subsp. chamaedrys^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Borbás
77.14 Mateřídouška ozdobná Thymus pulcherrimus^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,05-0,15 m, GBIO^: 8-9 D 1PD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: Schur
77.15 Mateřídouška ozdobná sudetská Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,05-0,15 mPD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: (Lyka) P. A. Schmidt
77.16 Mateřídouška panonská Thymus pannonicus^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,1-0,35 m, GBIO^: 1-2 BD 1PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: All.
77.17 Mateřídouška panonská × Mateřídouška časná Thymus pannonicus × Thymus praecox^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
77.18 Mateřídouška panonská × Mateřídouška úzkolistá Thymus pannonicus × Thymus serpyllum^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)
77.19 Mateřídouška panonská × Mateřídouška vejčitá obecná Thymus ×porcii^[1^], Thymus pannonicus × Thymus pulegioides subsp. chamaedrys^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Borbás
77.20 Mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,02-0,1 m, GBIO^: 1-2 AB 1PD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: L.
77.21 Mateřídouška vejčitá Thymus pulegioides^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,05-0,4 m, GBIO^: 1-5 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: L.
77.22 Mateřídouška vejčitá kraňská Thymus pulegioides subsp. carniolicus^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
Keříček 0,1-0,3 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: (Borbás) P. A. Schmidt
77.23 Mateřídouška vejčitá obecná Thymus pulegioides subsp. chamaedrys^[1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: (Fr.) Guşul.
77.24 Mateřídouška vejčitá obecná × Mateřídouška ozdobná sudetská Thymus ×czorstynensis^[1^], Thymus pulegioides subsp. chamaedrys × Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Pawł.
77.25 Mateřídouška vejčitá obecná × Mateřídouška úzkolistá Thymus ×oblongifolius^[1^], Thymus pulegioides subsp. chamaedrys × Thymus serpyllum^ [1^]Rod: mateřídouška, Thymus^
KeříčekPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Opiz

78 medvědice [Arctostaphylos] (1x)

78.1 Medvědice lékařská Arctostaphylos uva-ursi^[1^]Rod: medvědice, Arctostaphylos^
Keříček 0,1-0,3 m, GBIO^: 3-5 B~ 2PD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: (L.) Spreng.

79 metasekvoje [Metasequoia] (1x)

79.1 Metasekvoje čínská Metasequoia glyptostroboides^[1^]Rod: metasekvoje, Metasequoia^
Strom 15-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (EN)Autor citace: Hu et W. C. Cheng

80 mišpule [Mespilus] (1x)

80.1 Mišpule obecná Mespilus germanica^[1^]Rod: mišpule, Mespilus^
Strom (Keř) 2-5 mPD: A, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.

81 modřín [Larix] (3x)

81.1 Modřín japonský Larix kaempferi^[1^]Rod: modřín, Larix^
Strom 15-35 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Lamb.) Carrière
81.2 Modřín opadavý MD[5]Larix decidua^[1^]Rod: modřín, Larix^
Strom 20-50 m, GBIO^: 4-5 B 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: Mill.
81.3 Modřín opadavý pravý Larix decidua subsp. decidua^[1^]Rod: modřín, Larix^
Strom 20-50 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)

82 mochna [Dasiphora] (4x)

82.1 Mochna křovitá, Mochnovec křovitý Dasiphora fruticosa^[1^], Potentilla fruticosa^ [1^]Rod: mochna, Dasiphora^
Keř 0,3-1,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (L.) Rydb.
82.2 Mochna malolistá, Mochnovec malolistý Dasiphora parvifolia^[1^], Potentilla parvifolia^ [1^]Rod: mochna, Dasiphora^
Keř 0,3-1,5 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Fisch. ex Lehm.) Juz.
82.3 Mochna olysalá, Mochnovec olysalý Dasiphora glabrata^[1^], Potentilla glabrata^ [1^]Rod: mochna, Dasiphora^
KeřPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Willd. ex Schltdl.) Soják
82.4 Mochna stromečkovitá, Mochnovec stromečkovitý Dasiphora arbuscula^[1^], Potentilla arbuscula^ [1^]Rod: mochna, Dasiphora^
Keř 0,6-1,5 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (D. Don) Soják

83 morušovník [Morus] (2x)

83.1 Morušovník bílý Morus alba^[1^]Rod: morušovník, Morus^
Strom 5-17 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
83.2 Morušovník černý Morus nigra^[1^]Rod: morušovník, Morus^
Strom 3-10 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.

84 muchovník [Amelanchier] (4x)

84.1 Muchovník klasnatý Amelanchier spicata^[1^]Rod: muchovník, Amelanchier^
Keř 2-7 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Lam.) K. Koch
84.2 Muchovník Lamarckův Amelanchier lamarckii^[1^]Rod: muchovník, Amelanchier^
Keř (Strom) 2-10 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: F. G. Schroed.
84.3 Muchovník olšolistý Amelanchier alnifolia^[1^]Rod: muchovník, Amelanchier^
Keř 2-4 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Nutt.) Nutt. ex M. Roem.
84.4 Muchovník oválný Amelanchier ovalis^[1^]Rod: muchovník, Amelanchier^
Keř 2 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Medik.

85 nahovětvec [Gymnocladus] (1x)

85.1 Nahovětvec dvoudomý Gymnocladus dioicus^[1^], Gymnocladus dioica^ [1^]Rod: nahovětvec, Gymnocladus^
Strom 15-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (VU)Autor citace: (L.) K. Koch

86 ochmet [Loranthus] (1x)

86.1 Ochmet evropský Loranthus europaeus^[1^]Rod: ochmet, Loranthus^
Parazitický epifyt 0,4-1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Jacq.

87 olověnec [Plumbago] (1x)

87.1 Olověnec ouškatý Plumbago auriculata^[1^]Rod: olověnec, Plumbago^
Keř 3 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Lam.

88 olše [Alnus] (7x)

88.1 Olše lepkavá OL[5]Alnus glutinosa^[1^]Rod: olše, Alnus^
Strom 10-35 m, GBIO^: 1-5 B~ 5PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (L.) Gaertn.
88.2 Olše lepkavá × Olše svraskalá Alnus ×silesiaca^[1^], Alnus glutinosa × Alnus rugosa^ [1^]Rod: olše, Alnus^
Strom (Keř)PD: C, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Fiek
88.3 Olše lepkavá × Olše šedá Alnus ×pubescens^[1^], Alnus glutinosa × Alnus incana^ [1^]Rod: olše, Alnus^
StromPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Tausch
88.4 Olše svraskalá Alnus rugosa^[1^]Rod: olše, Alnus^
Keř 2-4 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Du Roi) Spreng.
88.5 Olše šedá OLS[5]Alnus incana^[1^]Rod: olše, Alnus^
Strom 6-20 m, GBIO^: 4-7 B~ 5PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (L.) Moench
88.6 Olše šedá pravá Alnus incana subsp. incana^[1^]Rod: olše, Alnus^
Strom 6-20 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)
88.7 Olše zelená OLZ[5]Alnus alnobetula^[1^]Rod: olše, Alnus^
Keř 1-3 m, GBIO^: 5-8 AB 4PD: O, KO ČR^ (svět^): VU (LC)Autor citace: (Ehrh.) K. Koch

89 opletka [Fallopia] (1x)

89.1 Opletka čínská Fallopia aubertii^[1^]Rod: opletka, Fallopia^
Dřevnatá liána 2-6 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (L. Henry) Holub

90 ořechovec [Carya] (1x)

90.1 Ořechovec vejčitý Carya ovata^[1^]Rod: ořechovec, Carya^
Strom 30-46 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: (Mill.) K. Koch

91 ořešák [Juglans] (3x)

91.1 Ořešák černý Juglans nigra^[1^]Rod: ořešák, Juglans^
Strom 25-30 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
91.2 Ořešák královský OR[5]Juglans regia^[1^]Rod: ořešák, Juglans^
Keř 20-25 mPD: A, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (LC)Autor citace: L.
91.3 Ořešák popelavý Juglans cinerea^[1^]Rod: ořešák, Juglans^
Strom 25-30 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (EN)Autor citace: L.

92 ostružiník [Rubus] (117x)

92.1 Ostružiník alleghenský Rubus allegheniensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1,5-2,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Porter
92.2 Ostružiník barrandienský Rubus barrandienicus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-2 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Holub et Palek
92.3 Ostružiník bavorský Rubus bavaricus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: (Focke) Utsch
92.4 Ostružiník bělokarpatský Rubus albocarpaticus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Trávn. et Holub ined.
92.5 Ostružiník běloplstnatý Rubus macromontanus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (H. E. Weber) Vannerom
92.6 Ostružiník blýskavý, Ostružiník třpytivý Rubus micans^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Godr.
92.7 Ostružiník bradavkatý Rubus hadracanthos^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: G. Braun
92.8 Ostružiník brdský Rubus brdensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Holub
92.9 Ostružiník brvitý Rubus camptostachys^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: G. Braun
92.10 Ostružiník Caflischův Rubus caflischii^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Focke
92.11 Ostružiník červenožlázkatý Rubus guentheri^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: Weihe
92.12 Ostružiník český Rubus bohemiicola^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,5-0,7 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Holub
92.13 Ostružiník drobnokvětý Rubus capricollensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Sprib.) Sprib.
92.14 Ostružiník drobnolistý, Ostružiník solnohradský Rubus salisburgensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Caflisch
92.15 Ostružiník drobný Rubus thelybatos^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,3 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Caflisch
92.16 Ostružiník drsný Rubus scaber^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Weihe
92.17 Ostružiník dřípený Rubus laciniatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Willd.
92.18 Ostružiník dvojbarevný Rubus bifrons^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,5-1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Vest
92.19 Ostružiník džbánský Rubus josefianus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.20 Ostružiník eliptický Rubus henrici-egonis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-2 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Holub
92.21 Ostružiník fialovoostný Rubus pruinosus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Arrh.
92.22 Ostružiník gotský Rubus gothicus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: E. H. L. Krause s. lat.
92.23 Ostružiník hajní Rubus nemorosus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Hayne et Willd.
92.24 Ostružiník hebký Rubus amphimalacus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.25 Ostružiník hercynský Rubus hercynicus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: G. Braun
92.26 Ostružiník hlivický Rubus gliviciensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: (Sudre) Sprib.
92.27 Ostružiník hojnokvětý Rubus geminatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.28 Ostružiník Holubův Rubus josholubii^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.29 Ostružiník Holzfussův Rubus holzfussii^[1^], Rubus pallidifrons^ [1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Sprib.
92.30 Ostružiník hornorakouský Rubus muhelicus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Danner
92.31 Ostružiník hruboostný Rubus praecox^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-3 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Bertol.
92.32 Ostružiník huňatý Rubus gracilis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,5-1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: J. Presl et C. Presl
92.33 Ostružiník hustovětvý Rubus portae-moravicae^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Holub et Trávn.
92.34 Ostružiník chloupkatý Rubus elatior^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,6-1,5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Gremli
92.35 Ostružiník jahodnatý Rubus illecebrosus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,5-1 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Focke
92.36 Ostružiník japonský Rubus phoenicolasius^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-2 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Maxim.
92.37 Ostružiník jehlancovitý Rubus pyramidalis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,6-1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Kaltenb.
92.38 Ostružiník jemnozubý Rubus fabrimontanus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Sprib.) Sprib.
92.39 Ostružiník jemný Rubus chaerophyllus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Sagorski et W. Schultze
92.40 Ostružiník jihomoravský Rubus austromoravicus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-2 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Holub
92.41 Ostružiník jihoslovenský Rubus austroslovacus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Trávn.
92.42 Ostružiník kadeřavolistý Rubus crispomarginatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,6-2 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Holub
92.43 Ostružiník kanadský Rubus canadensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
92.44 Ostružiník kapkovitý Rubus guttiferus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Trávn. et Holub
92.45 Ostružiník kleťský Rubus kletensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: M. Lepší et P. Lepší
92.46 Ostružiník kokořínský Rubus vratnensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,5-0,8 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Holub
92.47 Ostružiník krátkozubý Rubus hypomalacus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: Focke
92.48 Ostružiník krátkožlázkatý, Ostružiník hrubý Rubus rudis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,6 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Weihe
92.49 Ostružiník Kuleszův Rubus kuleszae^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Ziel.
92.50 Ostružiník latnatý Rubus grabowskii^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Weihe
92.51 Ostružiník lemový, Ostružiník výslunný Rubus apricus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Wimm.
92.52 Ostružiník lesklý Rubus supralucidus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: Trávn. ined.
92.53 Ostružiník lesní Rubus silvaticus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Weihe et Nees
92.54 Ostružiník lichosvazečkovitý Rubus scabrosus^[1^], Rubus semmonicus^ [1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: P. J. Müll.
92.55 Ostružiník loubincový Rubus parthenocissus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Trávn. et Holub
92.56 Ostružiník lužickosrbský Rubus sorbicus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.57 Ostružiník lužický Rubus lusaticus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Rostock
92.58 Ostružiník mandloňokvětý Rubus bicolor^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Opiz
92.59 Ostružiník mandloňokvětý Rubus montanus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Lej.
92.60 Ostružiník měkký Rubus mollis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: J. Presl et C. Presl
92.61 Ostružiník mnohoostný Rubus scissoides^[1^], Rubus nessensis subsp. scissoides^ [1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.62 Ostružiník modrozelený Rubus lividus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: G. Braun
92.63 Ostružiník mohutný Rubus grossus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.64 Ostružiník mošusový Rubus moschus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Juz.
92.65 Ostružiník nejměkčí Rubus permollissimus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (EN)Autor citace: Havlíček et al.
92.66 Ostružiník nepravý Rubus chaerophylloides^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Sprib.
92.67 Ostružiník německý Rubus curvaciculatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.68 Ostružiník nicí, Ostružiník Schleicherův Rubus schleicheri^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Tratt.
92.69 Ostružiník novohradský Rubus silvae-norticae^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: M. Lepší et P. Lepší
92.70 Ostružiník nutkajský Rubus parviflorus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-1,5 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Nutt.
92.71 Ostružiník ojíněný Rubus occidentalis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-1,8 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
92.72 Ostružiník okrouhlolistý Rubus nemoralis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: P. J. Müll.
92.73 Ostružiník okrouhlý Rubus indusiatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Focke
92.74 Ostružiník pasovský Rubus passaviensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Žíla
92.75 Ostružiník pěknolistý Rubus lucentifolius^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: Ziel. et Kosiński
92.76 Ostružiník pichlavý, Ostružiník Koehlerův Rubus koehleri^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Weihe
92.77 Ostružiník pohraniční Rubus bohemopolonicus^[1^], Rubus radellus^ [1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Ziel. et Trávn.
92.78 Ostružiník polský Rubus siemianicensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: (Sprib.) Sprib.
92.79 Ostružiník pošumavský Rubus epipsilos^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Focke
92.80 Ostružiník poznaňský Rubus posnaniensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Sprib.
92.81 Ostružiník prolistěný Rubus phyllostachys^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: P. J. Müll.
92.82 Ostružiník přícestní Rubus dollnensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř, GBIO^: 1-5 BC 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Sprib.
92.83 Ostružiník příkopový Rubus wessbergii^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: A. Pedersen et Walsemann
92.84 Ostružiník přímolatý Rubus orthostachys^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: G. Braun
92.85 Ostružiník rumištní Rubus franconicus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.86 Ostružiník růžovokvětý Rubus perperus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.87 Ostružiník sametový Rubus graecensis^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,5-2,5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: W. Maurer
92.88 Ostružiník Sendtnerův Rubus sendtneri^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Progel
92.89 Ostružiník sivofialový, Ostružiník Wimmerův Rubus wimmerianus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-2 m, GBIO^: 1-5 AB 3PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Sudre) Sprib.
92.90 Ostružiník sladkoplodý Rubus armeniacus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Focke
92.91 Ostružiník slezský Rubus silesiacus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Weihe
92.92 Ostružiník statný Rubus perrobustus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,6-2 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Holub
92.93 Ostružiník stažený Rubus constrictus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: P. J. Müll. et Lefèvre
92.94 Ostružiník struhákový, Ostružiník struhák Rubus radula^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Weihe
92.95 Ostružiník středočeský Rubus centrobohemicus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Holub
92.96 Ostružiník středozemský Rubus ulmifolius^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Schott
92.97 Ostružiník svazečkovitý Rubus fasciculatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: P. J. Müll.
92.98 Ostružiník svraskalý Rubus barberi^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): DD (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.99 Ostružiník šedavý Rubus canescens^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,5-1 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: DC.
92.100 Ostružiník šedolistý, Ostružiník písecký Rubus orthostachyoides^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: H. E. Weber
92.101 Ostružiník šídloostný Rubus acanthodes^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (H. Hofm. ex Focke) E. Barber
92.102 Ostružiník tenkovětvý, Ostružiník Sprengelův Rubus sprengelii^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Weihe
92.103 Ostružiník tlustoostný Rubus tuberculatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Bab.
92.104 Ostružiník tmavofialový Rubus tabanimontanus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Figert
92.105 Ostružiník tmavozelený Rubus clusii^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Borbás
92.106 Ostružiník tmavý Rubus silvae-bohemicae^[1^], Rubus sylvae-bohemicae^ [1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Holub ex Trávn. et Žíla
92.107 Ostružiník trávozelený Rubus graminicolor^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Trávn. et Holub ined.
92.108 Ostružiník úzkolatý Rubus angustipaniculatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,8-1,5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Holub
92.109 Ostružiník velkolatý Rubus stimulifer^[1^], Rubus praecociformis^ [1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Plien.
92.110 Ostružiník velkolistý Rubus macrophyllus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,8-3 mPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Weihe et Nees
92.111 Ostružiník vypátraný Rubus evestigatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Trávn. ined.
92.112 Ostružiník vznešený Rubus ambrosius^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Trávn. et Oklej.
92.113 Ostružiník Wahlbergův Rubus wahlbergii^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): EN (NE)Autor citace: Arrh. s. lat.
92.114 Ostružiník znožený Rubus perpedatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): NT (NE)Autor citace: Žíla et H. E. Weber
92.115 Ostružiník zvlněný Rubus pericrispatus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
KeřPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Holub et Trávn.
92.116 Ostružiník žláznatý Rubus pedemontanus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 1-2,5 mPD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Pinkw.
92.117 Ostružiník žlutoplodý Rubus xanthocarpus^[1^]Rod: ostružiník, Rubus^
Keř 0,2-1 mPD: N, ISND: N, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Bureau et Franch.

93 ožanka [Teucrium] (5x)

93.1 Ožanka horská, Ožanka chlumní Teucrium montanum^[1^]Rod: ožanka, Teucrium^
Keříček 0,1-0,25 m, GBIO^: 1-3 D 1PD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)Autor citace: L.
93.2 Ožanka horská pravá, Ožanka chlumní pravá Teucrium montanum subsp. montanum^[1^]Rod: ožanka, Teucrium^
Keříček 0,1-0,25 mPD: O, KO ČR^ (svět^): VU (NE)
93.3 Ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys^[1^]Rod: ožanka, Teucrium^
Keříček 0,1-0,4 m, GBIO^: 1-3 BD 2PD: O, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
93.4 Ožanka kočičí Teucrium marum^[1^]Rod: ožanka, Teucrium^
Keříček 0,3-0,5 mPD: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
93.5 Ožanka polejová Teucrium polium^[1^]Rod: ožanka, Teucrium^
Keříček 0,1-0,5 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.

94 pajasan [Ailanthus] (1x)

94.1 Pajasan žláznatý PJ[5]Ailanthus altissima^[1^]Rod: pajasan, Ailanthus^
Strom 20-25 mPD: N, ISND: I, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Mill.) Swingle

95 pavlovnie [Paulownia] (1x)

95.1 Pavlovnie plstnatá Paulownia tomentosa^[1^]Rod: pavlovnie, Paulownia^
Strom 15-25 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (Thunb.) Steud.

96 pámelník [Symphoricarpos] (2x)

96.1 Pámelník bílý Symphoricarpos albus^[1^]Rod: pámelník, Symphoricarpos^
Keř 0,5-2 mPD: N, ISND: I, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: (L.) S. F. Blake
96.2 Pámelník červenoplodý Symphoricarpos orbiculatus^[1^]Rod: pámelník, Symphoricarpos^
Keř 0,9-1,2 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Moench

97 pelyněk [Artemisia] (4x)

97.1 Pelyněk bílý Artemisia alba^[1^]Rod: pelyněk, Artemisia^
Keříček 0,3-0,8 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): CR (NE)Autor citace: Turra
97.2 Pelyněk brotan Artemisia abrotanum^[1^]Rod: pelyněk, Artemisia^
Keříček 0,5-1 mPD: A, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: L.
97.3 Pelyněk plazivý Artemisia repens^[1^]Rod: pelyněk, Artemisia^
Keříček 0,2-0,6 mPD: N, ISND: C, KO ČR^ (svět^): LC (NE)Autor citace: Willd.
97.4 Pelyněk rakouský Artemisia austriaca^[1^]Rod: pelyněk, Artemisia^
Keříček 0,2-0,6 mPD: O, KO ČR^ (svět^): NE (NE)Autor citace: Jacq.

98 plamének [Clematis] (4x)

98.1 Plamének palčivý Clematis flammula^[1^]Rod: plamének, Clematis^
Dřevnatá liána 2-5 mPD: N, ISND: C, KO