Validace rodného čísla

čt 5. srpna 2021 12:52 CEST  (před 5 měsíci a 17 dny)

Validátor

Otestuje, zda zadané rodné číslo je validní a v případě, že ano, zobrazí dostupné informace o rodném čísle^ (pokud máte potřebu ověřit rodné číslo, z důvodu nesrovnalosti a nebo získání pochybnosti o jeho jedinečnosti, můžete tak učinit na stránkách Ministerstva vnitra ČR^):


Reference