Validace rodného čísla

čt 5. srpna 2021 12:52 CEST  (před 2 lety a 10 měsíci)

Validace rodného čísla ověří správnost rodného čísla a zobrazí dostupné informace o rodném čísle:

Otestuje, zda zadané rodné číslo je validní a v případě, že ano, zobrazí dostupné informace o rodném čísle^ (pokud máte potřebu ověřit rodné číslo, z důvodu nesrovnalosti a nebo získání pochybnosti o jeho jedinečnosti, můžete tak učinit na stránkách Ministerstva vnitra ČR^):