Desatero bezpečného silničního provozu

so 22. ledna 2022 18:21 CET  (před 5 měsíci a 6 dny)

Desatero bezpečného silničního provozu obsahuje seznam jednoduchých základních pravidel sloužících jako návod pro bezpečné chování účastníků silničního provozu:

1 Desatero pro chodce

 1. Po chodníku choď po pravé straně a zbytečně se nezastavuj
 2. Kde není chodník, choď po lévé krajnici nebo po levém okraji vozovky
 3. Přecházej pokud možno na přechodech řízených světelnými signály nebo na vyznačených přechodech
 4. Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni nejdříve vlevo a pak vpravo
 5. Vozovku přecházej kolmo ke směru provozu a neustále sleduj provoz vozidel
 6. Přecházej urychleně a nikdy se zbytečně nezdržuj ve vozovce
 7. Nikdy nepřecházej křižovatku úhlopříčně
 8. Musíš-li přecházet mezi stojícími vozidly nezapomeň, že řidič kolemjedoucího vozidla Tě může spatřit až v posledním okamžiku
 9. Na znamení zeleného signálu na přechodu můžeš vstoupit do vozovky a přecházet, na znamení červeného signálu nesmíš vstupovat do vozovky, ale smíš dokončit přecházení
 10. Při cestě do školy a ze školy používej vždy stejnou, tu nejbezpečnější trasu přičemž to nemusí být trasa nejkratší a za zhoršených světelných podmínek používej reflexní prvky

2 Desatero pro cyklisty

 1. Udržuj své kolo v dobrém technickém stavu
 2. Dbej, aby si byl dobře viděn i při zhoršení světelných podmínek a v noci
 3. Před jízdou buď vždy dostatečně odpočatý a vyspalý
 4. Používej bezpečnostní přilbu případně jiné bezpečnostní prvky
 5. Nepřetěžuj se
 6. K ostatním účastníkům silničního provozu buď ohleduplný a předvídavý
 7. Jezdi při pravém okraji a s rozestupy
 8. Včas ostatním oznamuj plánovanou změnu jízdy a dávej pozor na mrtvé úhly
 9. Chraň si své kolo
 10. Jezdi opatrně

3 Desatero pro řidiče

 1. Před jízdou buď vždy dostatečně odpočatý a vyspalý
 2. Udržuj své vozidlo v dobrém technickém stavu
 3. Zvaž výběr trasy tak, aby zvolená trasa byla s ohledem na počasí a provoz, co nejbezpečnější a nejplynulejší
 4. Pečlivě si uprav posez a prověř, zda dobře vidíš do všech stran i zpětných zrcátek
 5. Dbej, aby Tvé vozidlo bylo dostatečně osvětleno
 6. Vždy se plně věnuj řízení a sleduj provoz před Tebou, předvídej
 7. Jezdi tak, aby si musel brzdit co nejméně
 8. Dodržuj dostatečnou časovou vzdálenost od vozidla před Tebou minimálně 2 sekundy
 9. Znej své vozidlo, trénuj s ním na cvičných komunikacích
 10. Nespěchej