Validace rodného čísla

ne 1. května 2016 20:09 CEST  (před 4 lety a 4 měsíci)

Otestuje, zda zadané rodné číslo je validní a v případě, že ano, zobrazí dostupné informace o rodném čísle^ (pokud máte potřebu ověřit rodné číslo, z důvodu nesrovnalosti a nebo získání pochybnosti o jeho jedinečnosti, můžete tak učinit na stránkách Ministerstva vnitra ČR^):