Validace rodného čísla

so 17. října 2020 12:49 CEST  (před 3 měsíci)

1  Validátor

Otestuje, zda zadané rodné číslo je validní a v případě, že ano, zobrazí dostupné informace o rodném čísle^ (pokud máte potřebu ověřit rodné číslo, z důvodu nesrovnalosti a nebo získání pochybnosti o jeho jedinečnosti, můžete tak učinit na stránkách Ministerstva vnitra ČR^):

2  Externí odkazy