Validace rodného čísla

čt 18. února 2021 16:20 CET  (před 5 měsíci a 9 dny)

1  Validátor

Otestuje, zda zadané rodné číslo je validní a v případě, že ano, zobrazí dostupné informace o rodném čísle^ (pokud máte potřebu ověřit rodné číslo, z důvodu nesrovnalosti a nebo získání pochybnosti o jeho jedinečnosti, můžete tak učinit na stránkách Ministerstva vnitra ČR^):


Reference