^
^

IP kalkulátor

čt 29. března 2018 14:10 CEST  (před 6 měsíci a 21 dny)

Dle IPv4 adresy a masky podsítě (či inverzní masky podsítě) nebo CIDR vypočte třídu, broadcast, rozsah použitelných IP adres a velikost adresního prostoru:

1  Terminologie

Broadcast^, CIDR^, IPv4 adresa^, IPv4^, Privátní síť (RFC-1918)^, Vícesměrný adresní prostor třídy D^

1.1  Třídy IPv4 adres^

IPv4 adresy jsou rozděleny do 5 tříd (A-E). Rozdělení do tříd se provádí pomocí prvních bitů adresy IPv4. Maska podsítě určuje počet sítí na počet zařízení a není během komunikace odeslána s adresou IPv4, protože je určena adresou IPv4.

 Třída A
(pro malý počet velkých sítí)
Třída B
(střední počet středních sítí)
Třída C
(velký počet malých sítí)
Třída D
(vícesměrové vysílání multicast^)
Třída E
(pro experimentální účely - nemůže být použito na veřejném internetu)
Popis třídy
(dle 32 bitů v IPv4 adrese)

0 - třída
S - síť
Z - zařízení
X - nevyužito
0SSSSSSSZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ10SSSSSSSSSSSSSSZZZZZZZZZZZZZZZZ110SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZZZZZZZZ1110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bitů třídy12344
Bitů sítě71421  
Počet sítí27 = 128214 = 16 384221 = 2 097 152  
Bitů zařízení24168  
Počet zařízeních na síť224 - 2 = 16 777 214216 - 2 = 65 53428 - 2 = 254  
Počet všech zařízeních128 x 16 777 214 = 2 147 483 39216 384 x 65 534 = 90 699 0562 097 152 x 254 = 532 676 608228 = 268 435 456228 = 268 435 456
Rozsah0.0.0.0-127.255.255.255128.0.0.0-191.255.255.255192.0.0.0-223.255.255.255224.0.0.0-239.255.255.255240.0.0.0-255.255.255.255
Maska podsítě^255.0.0.0255.255.0.0255.255.255.0255.255.255.255 

1.2  Privátní IPv4 adresy^

Celý rozsah IPv4 adres je veřejně dostupný s výjimkou privátních adres. Privátní IPv4 adresy se využívají pouze v domácích a podnikových lokálních sítích a jsou veřejně nedostupné.

 Třída A
(pro malý počet velkých sítí)
Třída B
(střední počet středních sítí)
Třída C
(velký počet malých sítí)
Počet sítí116256
Počet zařízeních na síť224 - 2 = 16 777 214216 - 2 = 65 53428 - 2 = 254
Počet všech zařízeních1 x 16 777 214 = 16 777 21416 x 65 534 = 1 048 544256 x 254 = 65 024
Rozsah10.0.0.0-10.255.255.255172.16.0.0-172.31.255.255192.168.0.0-192.168.255.255
Maska podsítě^255.0.0.0255.255.0.0255.255.255.0

2  IPv4 kalkulátor

* Vyplnění takto označených formulářových kolonek je nezbytné